Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

Хувьцаа эзэмшигчид

Голомт Файнэншил Групп ХХК

77.20 %

Свисс-Мо Инвестмэнт Эй Жи

5.21 %

Бодь Интернэшнл ХХК

3.42 %

Голомт Инвестмэнт Лимитэд

2.57 %

Олон нийт

11.60 %

Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү.

Дүрмийн санд эзэмшиж байгаа хэмжээ
# Хувьцаа зэмшигчийн нэр Хувьцааны тоо Мөнгөн дүнгээр /мянган төг/ Хувиар
1 Голомт Файнэншил Групп ХХК 624,240,527.00 156,060,132.00 77.20%
2 Свисс-Мо Инвестмэнт Эй Жи 42,120,816.00 10,530,204.00 5.21%
3 Бодь Интернэшнл ХХК 27,661,497.00 6,915,374.00 3.42%
3 Голомт Инвестмэнт Лимитэд 20,800,000.00 5,200,000.00 2.57%
4 Олон нийт 93,834.466.00 23,458,617.00 11.60%
Нийт 808,657,306.00 202,164,326.50 100.00%
Голомт Файнэншил Групп ХХК Голомт Файнэншил Групп ХХК нь 2014 онд үүсгэн байгуулагдсан. Хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн чиглэлээр бизнесийн төвлөрсөн үйл ажиллагаагаа явуулдаг 100% Монголын хөрөнгө оруулалттай компани юм. Тус компани нь урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын бодлого баримталдаг ба Голомт банкны энгийн хувьцаа болон зарим хувьцаанд хөрвөх зээлүүдийг эзэмшдэг.
Свисс-Мо Инвестмэнт Эй Жи Тус хөрөнгө оруулалтын сангийн гол хувьцаа эзэмшигч нь Швейцари улсын иргэн, бизнесмэн, филантропч Урс И.Шварценбах. 2011 оны зургадугаар сард 20 сая ам.долларын хөрөнгө оруулснаар Голомт банкны 8.22 хувийн хувьцааг эзэмшсэн.
Бодь Интернэшнл ХХК Бодь Интернэшнл ХХК нь үндэсний хөрөнгө оруулалттайгаар 1993 онд байгуулагдсан, томоохон групп компаниудын нэг бөгөөд  өдгөө үл хөдлөх хөрөнгийн хөгжүүлэлт, удирдлага, барилга, эрчим хүч, уул уурхай, амралт жуулчлалын салбаруудад үйл ажиллагаа амжилттай эрхэлж байгаа бөгөөд 10 гаруй охин компани болон хараат компаниудыг удирдан чиглүүлж байна.
Голомт Инвестмэнт Лимитэд Голомт Инвестмэнт Лимитэд нь Монголын анхны томоохон групп компани болох Бодь Интернэшнл ХХК-ийн охин компани юм. Анх 1993 онд байгуулагдаж байсан Бодь Интернэшнл ХХК өдгөө үл хөдлөх хөрөнгийн хөгжүүлэлт, удирдлага, барилга, эрчим хүч, уул уурхай, амралт жуулчлалын салбаруудад үйл ажиллагаа амжилттай эрхэлж байгаа бөгөөд 10 гаруй охин компани болон хараат компаниудыг удирдан чиглүүлж байна.
Олон нийт Голомт банк хувьцаагаа олон нийтэд санал болгож, анхдагч зах зээлийн арилжааны нээлтийг 2022 оны 11-р сард хийсэн. Голомт банкны IPO Монголын хөрөнгийн зах зээлийн түүхэнд хамгийн том дүнтэй IPO болон хамгийн богино хугацаанд 114.4 тэрбум төгрөгийг олон нийтээс татан төвлөрүүлсэн гэх хоёр том амжилтыг бичиж үлдээсэн бөгөөд Монголын хөрөнгийн биржид нээлттэй арилжаалагдаж байна.
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ