Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан

Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан

Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан 2023Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан 2023 /1-р улирал/
Тайлан харах
Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан 2023Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан 2023 /2-р улирал/
Тайлан харах
Татан төвлөрүүлсэн3Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан 2023 /3-р улирал/
Тайлан харах
Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн тайлан 4Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан 2023 /4-р улирал/
Тайлан харах
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ