Харилцагч төвтэй банкны бодлого

Бодлого

Customer experience (CX)
Таны санхүүгийн харилцааны бүхий л үе шатанд бид танд сайн туршлагыг үлдээнэ.
Customer Journey
Бид таны санхүүгийн аяллыг үргэлж эерэг замналд хөтөлнө.

Харилцагч төвтэй банкны бодлого

Бид банкны бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний суваг бүрт харилцагчийн эерэг замналыг бий болгох, чанарыг нэмэгдүүлэх, харилцагчийн эрх ашгийг хамгаалахад чиглэн Харилцагч Төвтэй Банкны Бодлогыг үйл ажиллагаандаа эрхэмлэн ажиллаж байна.

zurag-1

Харилцагч төвтэй банкны бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ дараах 3 үндсэн зарчмыг баримтлан ажиллана.

1. Банк бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг харилцагчид хурдтай, чанартай, мэргэжлийн түвшинд хүлээлтээс давсан  үйлчилгээг үзүүлж харилцагчид эерэг туршлагыг нэмэгдүүлэн ажиллана.

2. Банк бүтээгдэхүүн үйлчилгээг инновацлаг шийдлээр хөгжүүлэн харилцагчид бүхий л цаг хугацаанд хүргэдэг байна.

3. Банк харилцагчийг нас хүйс, шашин шүтлэг, нийгмийн гарал үүслээр ялгаварлалгүй харилцагч бүртэй эрх тэгш харилцаж шударга ёс зүйтэй ажиллана.

Бүтээгдэхүүний замнал

Бид харилцагчийн туршлагыг банкны бүх бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд хэмжин, бүтээгдэхүүний замналыг бүрэн тодорхойлж харилцагчид алдаагүй чанартай бүтээгдэхүүн хүргэхэд анхаарч ажилладаг.

Үйлчилгээ үзүүлэх стандарт

Голомт банкны биет болон биет бус үйлчилгээний сувгууд нь харилцагчид үйлчилгээг хүргэхдээ “Харилцагч төвтэй” стратегийг баримтлан  ЧАНАРТАЙ, ХУРДТАЙ, МЭРГЭЖЛИЙН түвшинд хүлээлтээс давсан үйлчилгээг үзүүлэхээс гадна Голомт брэндийг тодотгосон нүүр царай, дуу хоолой, тав тухтай, эерэг орчинг бүрдүүлэн ажилладаг.

зураг-2-2

Харилцагчийн Санал хүсэлт, Гомдол

 • Бид Монгол улсын хууль, Монгол банк түүнээс батлан гаргасан эрх зүйн актууд болон банкны дотоодод мөрдөгдөж буй бусад журам зааврыг мөрдлөг болгон харилцагчийн гомдол, санал хүсэлтийг шийдвэрлэж байна.

 

 • Бид харилцагчаас ирсэн гомдол, санал хүсэлтийг шийдвэрлэхээс гадна тогтмол дүгнэлт хийж үйл ажиллагаагаа тасралтгүй сайжруулж ажиллана.

 

 • Бид банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой гомдол, санал хүсэлтийг 24 цагийн турш хүлээн авч ажиллаж байна.

Хүлээн авах

Харилцагчийн гомдол, санал хүсэлтийг банкны бүхий л сувгаар хүлээн авна.

Бүртгэх

Гомдлыг ангилан холбогдох программд бүртгэнэ.

Шалгах

Харилцагчийн асуудлыг бүрэн, хариуцлагатай шалгана.

Шийдвэрлэх

Холбогдох хууль, журмын дагуу шийдвэрлэх.

Харилцагчид мэдээлэл хүргэх

Харилцагчид боломжит бүхий л сувгаар хүргэнэ.
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ