logo-shape Created with Sketch. Байгууллагын банк

Tailor-made санхүүгийн үйлчилгээ

Бид танай байгууллагын онцлог, хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцсэн хамгийн сайн шийдэл,цогц үйлчилгээг санал болгож байна.

  Валютын ханш
  Бэлэн бус / Зарах
  • 0
   100000000
   2000000000
   0
   20.8
   70
   0
   8
   30
   1
   12
   360

   Таны зээлийн тооцоолол

   Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

   Цалингийн хэмжээ (45%)


   Урьдчилгаа төлбөр

   Зээлийн хэмжээ

  • 10000
   1000000
   2000000000
   0
   10000
   5000000
   1
   12.4
   30
   1
   12
   30

   Таны хадгаламжийн тооцоолол

   Таны хадгалсан мөнгө

   Нийт хүү

   Нийт дүн

  Валютын ханшийн мэдээ