corprate
logo-shape Created with Sketch. Байгууллагын банк

Tailor-made санхүүгийн үйлчилгээ

Бид танай байгууллагын онцлог, хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцсэн хамгийн сайн шийдэл,цогц үйлчилгээг санал болгож байна.

  Валютын ханш
  Бэлэн бус / Зарах

  Дижитал банк

  Интернэтэд холбогдсон дурын төхөөрөмжөөс орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран банкны бүх төрлийн үйлчилгээг авах боломж.

  Дэлгэрэнгүй

  Биллингийн үйлчилгээ

  DUA

  Мерчант платформ

  Дижитал банк

  Интернэтэд холбогдсон дурын төхөөрөмжөөс орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран банкны бүх төрлийн үйлчилгээг авах боломж.

  Дэлгэрэнгүй

  Биллингийн үйлчилгээ

  DUA судалгааны платформ

  Мерчант платформ

  Танд туслахдаа баяртай байх болно

  • 0
   100000000
   2000000000
   0
   20.8
   70
   0
   8
   30
   1
   12
   360

   Таны зээлийн тооцоолол

   Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

   Цалингийн хэмжээ (45%)


   Урьдчилгаа төлбөр

   Зээлийн хэмжээ

  • 10000
   25000000
   2000000000
   10000
   100000
   5000000
   1
   15
   30
   1
   24
   30

   Таны хадгаламжийн тооцоолол

   Таны хадгалсан мөнгө

   Нийт хүү

   Нийт дүн

  Валютын ханшийн мэдээ