Зээл

Бүх төрлийн зээлийн бүтээгдэхүүний үйлчилгээ

 • Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээл

  Хувиараа бизнес эрхлэгч эмэгтэй эсвэл эмэгтэй удирдлагатай аж ахуйн нэгжүүд бизнесийн үндсэн үйл ажиллагаандаа зарцуулах зориулалтаар авах боломжтой.

 • Шинэ автомашины санхүүгийн түрээс

  Хамтын ажиллагааны гэрээтэй албан ёсны эрхтэй дилер байгууллагаас 0 км-тэй шинэ автомашин худалдан авах

  Жилийн хүү
  16.8%-21.6%
 • Хүнд даацын машин механизм, тоног төхөөрөмжийн санхүүгийн түрээс

  Хамтын ажиллагааны гэрээтэй албан ёсны дилер байгууллагаас хүнд даацын машин механизм, тоног төхөөрөмж худалдан авахад зориулсан бүтээгдэхүүн.

  Жилийн хүү
  18.0%-21.6%
  Хугацаа
  60 сар хүртэлх
 • Хүнд даацын машин механизм, тоног төхөөрөмжийн санхүүгийн түрээс

  Хамтын ажиллагааны гэрээтэй албан ёсны дилер байгууллагаас хүнд даацын машин механизм, тоног төхөөрөмж худалдан авахад зориулсан бүтээгдэхүүн.

  Жилийн хүү
  18.0%-21.6%
  Хугацаа
  60 сар хүртэлх
 • Сүлжээ дэлгүүрийн ханган нийлүүлэгч нарт зориулсан бизнесийн зээл

  Голомт банктай хамтран ажиллах гэрээтэй Сүлжээ дэлгүүрүүдэд бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэх хүчин төгөлдөр гэрээтэй Иргэн, ААН-үүд богино хугацааны санхүүжилтийн хэрэгцээндээ зориулан авах боломжтой бүтээгдэхүүн юм.

  Жилийн хүү
  18%
  Хугацаа
  12 хүртэл сар
 • Хүү хуваах нөхцөлтэй тогтвортой, ногоон бизнесийн зээл

  Голомт банктай хамтран ажилладаг байгууллагаас бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ худалдан авч буй бизнес эрхлэгч нарт зориулсан зээл юм.

 • Тогтвортой, Ногоон бизнесийн зээл

  Бизнесийн үйл ажиллагаандаа Байгаль Орчин, Нийгэм, Засаглалын хувьд тогтвортой байдлыг нэвтрүүлэх, Байгаль орчинд ээлтэй байхыг зорьж буй Бизнес эрхлэгч Иргэн, Аж ахуй нэгж

 • Репо санхүүжилтийн зээл II /ААН/

  Зөвшөөрөгдсөн салбарт бизнес эрхэлдэг иргэн, аж ахуй нэгжүүдийг дэмжих, ажлын байрыг хадгалах зорилготой зээл юм.

  Жилийн хүү
  17%
  Хугацаа
  24 сар
  Дээд хэмжээ
  3 тэрбум хүртэл
 • БОАЖЯ-ны хэрэгжүүлж буй “Аялал жуулчлалын салбарыг дэмжих зээл”

  Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, аж ахуйн нэгжийн аялал жуулчлалын бүтэээгдэхүүн сайжруулах, бизнесийн үйл ажиллагаа тогтвортой явуулахад шаардлагатай эргэлтийн хөрөнгийг бүрдүүлэх зорилготой зээлийн бүтээгдэхүүн.

 • Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

  Бизнес эрхлэгч Иргэн, Аж ахуйн нэгжийн бизнесийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэх зорилгоор бараа материал худалдан авах болон бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа сайжруулах зориулалтаар олгогдоно.

 • Хүнсний болон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих эргэлтийн хөрөнгийн зээл

  Хүнс, газар тариалан, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, ХХААХҮЯамнаас тавьсан шаардлагыг хангасан иргэн, компани, хоршооны бизнесийн үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулахад шаардлагатай эргэлтийн хөрөнгийн зээл шинээр олгох, Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжаанд оролцож малчдаас амьд мал, мах худалдан авсан, мах бэлтгэн нийлүүлэгч бүхий зээлдэгчийн ижил зориулалтаар банкнаас 2024 онд авсан зээлийн үлдэгдлийг дахин санхүүжүүлэх зорилготой.

 • Хөрөнгө оруулалтын зээл

  Бизнес эрхлэгч Иргэн, Аж ахуй нэгж байгууллагууд үйлдвэрлэл, үйлчилгээгээ өргөтгөх, техник технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авах, шинэчлэх, үйл ажиллагааны ашиг орлого, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор үндсэн хөрөнгө бэлтгэх, өргөтгөх, хөрөнгө оруулалт хийх, тоног төхөөрөмжөө шинэчлэх зэрэг үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулагдан олгогдоно.

 • Хүнсний болон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөрөнгө оруулалтын зээл

  Хүнс, газар тариалан, мал аж ахуй, сав, баглаа боодлын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, ХХААХҮЯамнаас тавьсан шаардлагыг хангасан иргэн, компани, хоршоонд хүнсний гол нэрийн 19 төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хангамжийг нэмэгдүүлэх, бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх зорилгоор үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, шинээр худалдан авч, үндсэн хөрөнгөөр бүртгэх, үйлдвэрийн барилга, байгууламж барих, өргөтгөхөд зориулан хөрөнгө оруулалтын зээл шинээр олгох зорилготой.

 • ПОС-ын орлого барьцаалсан дижитал зээл

  Энэхүү зээлийн бүтээгдэхүүн нь Голомт банкны энгийн болон Easypay -н ПОС төхөөрөмжийг ашиглан борлуулалтын орлогоо хүлээн авдаг харилцагч нарт зориулагдсан онлайн зээлийн бүтээгдэхүүн юм.

  Хугацаа
  12 хүртэл сар
  Дээд хэмжээ
  50,0 сая төгрөг хүртэл
 • ПОС-ын орлого барьцаалсан зээл

  Та аль ч банкны ПОС төхөөрөмжийг ашиглан борлуулалтын орлогоо хүлээн авдаг бол уг зээлийг авах боломжтой юм.

  Хугацаа
  30 хүртэл сар
  Дээд хэмжээ
  50 сая төгрөг
 • Худалдаа үйлчилгээний талбайн зээл

  Бизнес эрхлэн явуулах зориулалтаар үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээтэй бэлэн ашиглалтад орсон барилга, барилгын тодорхой хэсэг талбайг худалдан авахад зориулагдсан зээл юм.

  Жилийн хүү
  14.40% - 20.40%
  Хугацаа
  120 хүртэл сар
 • Гэрээний орлого барьцаалсан зээл

  Төрийн байгууллага болон хувийн аж ахуйн нэгж, иргэн хооронд хийгдсэн бараа,ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэх гэрээгээр зохицуулагдсан ирээдүйд орж ирэх орлогоор төлөгдөх зээл.

 • АХБ-ны санхүүжилттэй ЗБДСангийн батлан даалттай төслийн зээл

  Зээлийн батлан даалттай эх үүсвэртэй төслийн зээлийн зорилго нь барьцаа хөрөнгийн дутагдалтай жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд бизнесээ өргөжүүлэх, төсөл хэрэгжүүлэх боломжийг олгох зорилготой бөгөөд харилцагч та зээлээр үндсэн хөрөнгө, тоног төхөөрөмж худалдан авах, эргэлтийн хөрөнгөө санхүүжүүлэх боломжтой.

 • АХБ ”ХАА, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих” төслийн зээл

  АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр агробизнесийн чиглэлийн хувийн аж ахуйн нэгжүүдийн нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх, хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжин, ядуурлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулах зорилготой.

 • JICA ”ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх, БО-ыг хамгаалах” төслийн зээл

  Японы олон улсын агентлаг JICA-ын эх үүсвэрээр жижиг дунд үйлдвэрлэл болон байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийн эргэлтийн хөрөнгө, тоног төхөөрөмж болон үйл ажиллагаатай холбоотой барилга байгууламжийн өргөтгөлийн санхүүжилтийг хангах зорилготой.

 • “Оюу-Толгой” ХХК-ийн бэлтгэн нийлүүлэгчид зориулсан бизнесийн зээл

  “Оюу-Толгой” ХХК-ийн ханган нийлүүлэгчдийн нийлүүлсэн бараа, ажил үйлчилгээний авлагыг барьцаалж богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээг шийдвэрлэх зорилгоор олгож буй зээл юм.

 • Үйлдвэрлэлийн зээл

  Үйлдвэрлэлийн зээл авснаар та эргэлтийн хөрөнгө болон хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээгээ аль алийг нь шийдэх боломжтой.

  Жилийн хүү
  14.40% – 20.40%
  Хугацаа
  60 хүртэл сар
 • Зээлийн шугам

  Байгууллага нь банкаар харилцагчийн шугамын эрхийг урьдчилан тогтоолгосноор бизнесийн болон мөнгөн урсгалын шаардлагатайгаа уялдуулан хүссэн үедээ банкны эх үүсвэртэй болон эх үүсвэргүй санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг хугацаа алдалгүй авах боломжийг олгодог үйлчилгээ юм.

  Хугацаа
  12 сар хүртэл
  Дээд хэмжээ
  300 сая ₮-с дээш
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ