Харилцагчтай туршлага солилцох цэс

ХАРИЛЦАГЧТАЙ ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ ЦЭС
 • 20220325-EXA_7060

  Алтны Форум

  Монгол улсын Уул уурхайн салбарын шилдэгүүд нэг дор цуглаж, Уул уурхайн салбарын цаашдын хөгжил, тоног төхөөрөмжийн танилцуулга, нэтворкинг хийх боломжийг таньд олгоно.

 • exa-4513

  Financial manager’s convention forum

  Тус арга хэмжээгээр дэлхийн болон Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдал, цаашдын төлөв, дижитал – нээлттэй эко систем, түүнтэй хамт алхах шинэ боломжийн талаар танилцуулна. Мөн бизнес эрхлэгчдэд урт болон дунд хугацааны төлөвлөгөөг гаргахад тань туслах цогц мэдээллийг хүргэх болно.

 • EXA_3760

  Business conference

  Жижиг дунд бизнес эрхлэгч нарт зориулсан тус арга хэмжээгээр Монголын эдийн засаг, дэлхийн эдийн засаг, бизнесээ хэрхэн өргөжүүлэх, дижитал шилжилттэй хэрхэн хөл нийлүүлэн алхах, бусад тэргүүн туршлагуудыг хуваалцаж, урт болон дунд хугацааны төлөвлөгөөг гаргахад тань туслах цогц мэдээллийг хүргэх болно.

 • Мэдээллийн аюулгүй байдал

  Дижитал эринд шилжиж буй энэ цаг үед бизнесийн байгууллагын тасралтгүй, хэвийн үйл ажиллагааг хангах нэг чухал хэрэгсэл нь цахим төлбөр тооцоо болоод байгаа билээ.

 • Мэдээллийн аюулгүй байдал

  Дижитал эринд шилжиж буй энэ цаг үед бизнесийн байгууллагын тасралтгүй, хэвийн үйл ажиллагааг хангах нэг чухал хэрэгсэл нь цахим төлбөр тооцоо болоод байгаа билээ.

 • Макро эдийн засгийн мэдээ, мэдээлэл

  Сургалтын хамрах хүрээ Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдал, цаашдын төлөв, бизнес эрхлэгчдэд урт болон дунд хугацааны төлөвлөгөөг гаргахад тань туслах гол гол мэдээллийг хүргэх болно.

 • Хууль эрх зүй / Комплайнс/

  Сургалтын хамрах хүрээ Монгол улсын хууль эрх зүйн орчин, Банк ямар дүрэм журмаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг, яагаад байгууллагаас бичиг баримт шаарддаг гэх мэт танай байгууллагын сонирхсон

 • Тогтвортой санхүүжилт

  Голомт банкны байгууллагын харилцагч нарт зориулсан сургалт.

 • Харилцагчийн үйлчилгээ

  Голомт банкны байгууллагын харилцагч нарт зориулсан сургалт.

 • Дижитал бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

  Дижитал бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэг доороос авах боломжтой.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ