Алтантүлхүүр хадгаламж

Алтантүлхүүр хадгаламж

Хүүхдийнхээ ирээдүйд хөрөнгө оруулалт хийн, урт хугацаанд хамгийн өндөр өгөөж хүртэх боломжтой.
Жилийн хүү
13.10%
 • Хүү

  Валют Төгрөг (MNT) Ам.доллар (USD)
  Данс нээх доод үлдэгдэл 20,000 төгрөг 20 ам.доллар
  Хүү /жилийн/ 13.10% 3.30%
  Алтантүлхүүр хүүхдийн сангийн жилийн хувь /хүүний орлогын мөнгөн дүнгээс хувьчилан тооцох/ 1.00% 1.00%
  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү *
  0-6 сар хадгалсан 2.40% 0.20%
  7-оос дээш сар хадгалсан 0.50%

  * Хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гаргавал хадгалуулсан хугацаанаас хамаарч тогтмол хүүг олгоно.

   

  Шимтгэл, хураамж

  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Хадгаламжийн дэвтэр хаясан, гээсэн тохиолдолд нөхөн авах 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Данс хаахад Дижитал сувгаар: 1,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Салбар нэгжээр: 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн орлого Шимтгэлгүй
  Бэлэн бус орлого
  /тухайн орлого бэлэн бусаар гарсан тохиолдолд шимтгэл буцаан оруулна/
  Бэлэн зарлага
  • Голомт банк салбар – 200 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн бус зарлага
  • Интернэт банк – 100 төгрөг /тэнцэх валют/
  • Банк хооронд – 200 төгрөг /5,000,000₮ хүртэл /
  • Банк хооронд – 400 төгрөг /5,000,001₮-өөс дээш ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй/
  Шинээр данс нээхэд дэвтрийн үнэ Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтрийн бичилт дуусаад солиход Үнэгүй

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

 • Монгол Улсын иргэн:

  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
  • Эцэг, эх, хууль ёсны асран хамгаалагчийн иргэний цахим үнэмлэх

  Гадаад иргэн:

  • Хүүхдийн гадаад паспорт, Монгол Улсад түр оршин суух үнэмлэх
  • Эцэг, эх, хууль ёсны асран хамгаалагчийн гадаад паспорт, Монгол Улсад түр оршин суух үнэмлэхний хамт
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ