Хадгаламж

Хадгаламж

Таны хэрэгцээнд тохирсон хугацаатай болон хугацаагүй хадгаламжийн бүтээгдэхүүн

Хадгаламжийн зөвлөмж

01
Үндэсний хуримтлалын хөтөлбөр

Илүү сайхан, итгэл дүүрэн ирээдүйн төлөө яг одоо хуримтлуулцгаая

Дэлгэрэнгүй
 • 1000000
  12000000
  2000000000
  1
  20.8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

  Зээлийн хүү /жилээр/

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ