Зээл

Зээл

Таны хэрэгцээнд тохирсон зээлийн бүтээгдэхүүн
 • 52

  Цалингийн зээл

  Голомт банкаар дамжуулан цалингаа олгодог байгууллага аж ахуйн нэгжийн ажилтнуудын санхүүгийн хэрэгцээнд зориулан олгогддог бүтээгдэхүүн.

  Жилийн хүү
  14.4% - 22.8%
  Хугацаа
  30 сар
  Дээд хэмжээ
  50 сая.₮
 • 64

  Автомашины зээл

  Хувийн хэрэгцээнд зориулж автомашин авах гэж буй харилцагчдад зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүн.

  Жилийн хүү
  16.8%-21.0%
  Хугацаа
  30 сар хүртэл
  Дээд хэмжээ
  Автомашины үнийн 80%
 • 54

  8 + / 1% хүүтэй орон сууцны зээл

  Анх удаа орон сууц худалдан авч байгаа болон орон сууцны нөхцөлөө сайжруулах, 18 нас хүрсэн хүүхдэдээ орон сууц худалдан авч өгөх хүсэлтэй харилцагчид зориулсан бүтээгдэхүүн.

  Жилийн хүү
  8.00%
  Хугацаа
  360 сар
  Дээд хэмжээ
  160 сая ₮
 • Дижитал зээл

  Голомт банкаар цалингаа олгодог байгууллага аж ахуйн нэгжийн ажилтнуудын санхүүгийн хэрэгцээнд зориулан олгогддог, онлайнаар авах боломжтой бүтээгдэхүүн.

  Жилийн хүү
  14.4% - 22.8%
  Хугацаа
  30 сар
  Дээд хэмжээ
  30 сая.₮
 • Хадгаламж барьцаалсан зээл

  Хугацаат хадгаламжийнхаа хугацааг цуцлахгүйгээр санхүүгийн эрэлт хэрэгцээгээ хангахад нь зориулагдсан банкны бүх салбар болон онлайнаар авах боломжтой бүтээгдэхүүн.

 • Хэрэглээний зээл

  Гэр ахуйн хэрэгцээнд зориулсан бараа, бүтээгдэхүүн худалдан авах, амьдралын тэмдэглэлт үйл явдал түүнтэй холбогдон гарах санхүүгийн хэрэгцээг хангах зорилготой бүтээгдэхүүн.

  Жилийн хүү
  20.4% - 22.8%
  Хугацаа
  30 сар
  Дээд хэмжээ
  50 сая.₮
 • Тохижилтын зээл

  Орон сууцаа тохижуулах зорилготой харилцагчдад зориулсан уг зээл нь харилцагч нарт тав тухыг бэлэглэнэ.

  Жилийн хүү
  18.0% - 22.8%
  Хугацаа
  24 сар
  Дээд хэмжээ
  50 сая.₮
 • Тэтгэврийн зээл

  Голомт банкаар дамжуулан өндөр насны тэтгэвэр авагчдад зориулсан тэтгэврийн орлогыг барьцаалан олгох зээлийн бүтээгдэхүүн.

  Жилийн хүү
  18%
  Хугацаа
  6 хүртэл сар
  Дээд хэмжээ
  6 сая ₮
 • Тийзний зээл

  Онгоцны билетийн төлбөр төлөх зорилгоор цалингийн болоод бизнесийн орлоготой иргэдэд зориулсан бүтээгдэхүүн.

 • Голомт банкны орон сууцны зээл

  Эргэн төлөлтийн уян хатан нөхцөлтэйгөөр орон сууц шинээр худалдан авах болон нөхцөлөө сайжруулахад зориулсан бүтээгдэхүүн.

  Жилийн хүү
  15.6% - 18.0%
  Хугацаа
  240 сар
  Дээд хэмжээ
  ОСҮ-80%
 • Амины орон сууц худалдан авах зээл

  Хямд хүү, эргэн төлөлтийн уян хатан нөхцөлтэй зээлээр амины орон сууцаа худалдан аваарай.

  Жилийн хүү
  15.0% - 18.0%
  Хугацаа
  240 сар
  Дээд хэмжээ
  500 сая.₮
 • Амины орон сууц барьж дуусгах зээл

  Таатай нөхцөлтэй зээлээр мөрөөдлийн байшингаа бодит болгоорой.

  Жилийн хүү
  15.6% - 18.0%
  Хугацаа
  180 сар
  Дээд хэмжээ
  АОС-70%
 • Luxury орон сууц худалдаж авах зээл

  Тансаг зэрэглэлийн орон сууцаа таатай нөхцөлтэй зээлээр худалдан аваарай.

  Жилийн хүү
  15.6% - 18.0%
  Хугацаа
  240 сар
  Дээд хэмжээ
  ОСҮ-100%
 • Хувийн сууц худалдан авах зээл

  Таатай нөхцөлтэй зээлээр хувийн сууцаа худалдан аваарай.

  Жилийн хүү
  20.40%
  Хугацаа
  120 сар
  Дээд хэмжээ
  30 сая.₮
 • Оффисын зээл

  Хямд, урт хугацаатай эх үүсвэрээр өөрийн үндсэн хөрөнгөтэй болох боломжтой зээлийн бүтээгдэхүүн.

  Хугацаа
  120 сар хүртэл
 • Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

  Бизнес эрхлэгч Иргэн, Аж ахуйн нэгжийн бизнесийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэх зорилгоор бараа материал худалдан авах болон бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа сайжруулах зориулалтаар олгогдоно.

 • Хөрөнгө оруулалтын зээл

  Бизнес эрхлэгч Иргэн, Аж ахуй нэгж байгууллагууд үйлдвэрлэл, үйлчилгээгээ өргөтгөх, техник технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авах, шинэчлэх, үйл ажиллагааны ашиг орлого, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор үндсэн хөрөнгө бэлтгэх, өргөтгөх, хөрөнгө оруулалт хийх, тоног төхөөрөмжөө шинэчлэх зэрэг үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулагдан олгогдоно.

 • Жижиглэн худалдааны зээл

  Хэрэв та хүнс өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүн худалдааны бизнес эрхэлдэг бол бараа материалаа барьцаалан өөрт үүссэн зээлийн хэрэгцээгээ энэхүү бүтээгдэхүүнээр шийдэх боломжтой юм

  Хугацаа
  36 хүртэл сар
  Дээд хэмжээ
  200 сая төгрөг хүртэл
 • ПОС-ын орлого барьцаалсан зээл

  Та аль ч банкны ПОС төхөөрөмжийг ашиглан борлуулалтын орлогоо хүлээн авдаг бол уг зээлийг авах боломжтой юм.

  Жилийн хүү
  16.8% - 22.8%
  Хугацаа
  30 хүртэл сар
  Дээд хэмжээ
  50 сая төгрөг
 • Худалдаа үйлчилгээний талбайн зээл

  Бизнес эрхлэн явуулах зориулалтаар үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээтэй бэлэн ашиглалтад орсон барилга, барилгын тодорхой хэсэг талбайг худалдан авахад зориулагдсан зээл юм.

  Жилийн хүү
  17.40% - 21.60%
  Хугацаа
  120 хүртэл сар
 • Lendahand ”Бичил, ЖДБ-ийг дэмжих” төслийн зээл

  Нидерландын Лэндахэнд /LendaHand/ хамтын сангийн эх үүсвэрээр байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид болон эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилготой зээл юм.

 • АХБ ”Ажлын байр нэмэгдүүлэх” төслийн зээл

  Энэхүү төслийн зээл нь АХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй жижиг, дунд бизнес эрхэлдэг, ажлын байр шинээр бий болгох иргэд болон аж ажуйн нэгжид зориулагдсан юм.

 • 1000000
  12000000
  2000000000
  1
  20.8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

  Зээлийн хүү /жилээр/

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ