Зээл

Зээл

Таны хэрэгцээнд тохирсон зээлийн бүтээгдэхүүн
 • Гэрэгэ – Пос, Киоск худалдан авах зээл

  Гэрэгэ Системс ХХК-ийн борлуулж буй Пос, Киоск төхөөрөмж худалдан авахад зориулах зээл.

  Жилийн хүү
  1.2%-1.4%
  Хугацаа
  12 сар хүртэл
  Дээд хэмжээ
  20,0 сая. ₮
 • Малчны зээл

  Үндэсний соёлыг уламжлан түүчээлэгч малчид та бүхний санхүүгийн хэрэгцээ, шаардлагыг хангах Малчны зээлийг санал болгож байна.

  Хугацаа
  30 сар
  Дээд хэмжээ
  20 сая.₮
 • Цалингийн зээл

  Цалингийн зээл: Голомт банкаар цалингаа олгодог байгууллага аж ахуйн нэгжийн ажилтнуудын санхүүгийн хэрэгцээнд зориулан олгогддог бүтээгдэхүүн

  Дижитал цалингийн зээл: Голомт банкаар цалин авдаг эсэхээс үл хамааран тогтмол орлоготой харилцагч нарын санхүүгийн хэрэгцээнд зориулан олгогддог, дижиталаар авах боломжтой бүтээгдэхүүн

  Жилийн хүү
  17.40%-21.00%
  Хугацаа
  30 сар
  Дээд хэмжээ
  50 сая.₮
 • Автомашины зээл

  Хувийн хэрэгцээнд зориулж автомашин авах гэж буй харилцагчдад зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүн.

  Жилийн хүү
  17.4%-20.4%
  Хугацаа
  30 сар хүртэл
 • Автомашины ногоон зээл

  Хувийн хэрэгцээнд зориулж автомашин авах гэж буй харилцагчдад зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүн.

  Жилийн хүү
  12.0%-13.2%
  Хугацаа
  30 сар хүртэл
 • Хадгаламж барьцаалсан зээл

  Хугацаат хадгаламжийнхаа хугацааг цуцлахгүйгээр санхүүгийн эрэлт хэрэгцээгээ хангахад нь зориулагдсан банкны бүх салбар болон онлайнаар авах боломжтой бүтээгдэхүүн.

 • Хэрэглээний зээл

  Гэр ахуйн хэрэгцээнд зориулсан бараа, бүтээгдэхүүн худалдан авах, амьдралын тэмдэглэлт үйл явдал түүнтэй холбогдон гарах санхүүгийн хэрэгцээг хангах зорилготой бүтээгдэхүүн.

  Жилийн хүү
  17.40% - 20.80%
  Хугацаа
  30 сар
  Дээд хэмжээ
  50 сая.₮
 • Тэтгэврийн зээл

  Голомт банкаар дамжуулан өндөр насны тэтгэвэр авагчдад зориулсан тэтгэврийн орлогыг барьцаалан олгох зээлийн бүтээгдэхүүн.

  Жилийн хүү
  15.60%
  Хугацаа
  18 хүртэл сар
 • Тохижилтын зээл

  Орон сууцаа тохижуулах зорилготой харилцагчдад зориулсан уг зээл нь харилцагч нарт тав тухыг бэлэглэнэ.

  Жилийн хүү
  17.40% - 20.40%
  Хугацаа
  30 сар
  Дээд хэмжээ
  50 сая.₮
 • Тийзний зээл

  Онгоцны билетийн төлбөр төлөх зорилгоор цалингийн болоод бизнесийн орлоготой иргэдэд зориулсан бүтээгдэхүүн.

 • Ногоон амины орон сууцны зээл

  Ногоон барилгад тусгайлан зориулсан зээлийн үйлчилгээ

  Хугацаа
  240 сар
  Дээд хэмжээ
  300 сая ₮
 • 6% хүүтэй орон сууцны зээл

  Монгол банк болон арилжааны банкуудын хамтран хэрэгжүүлж буй орон сууцны хөтөлбөрийн зээл.

  Жилийн хүү
  6.00%
  Хугацаа
  360 сар
  Дээд хэмжээ
  160 сая ₮
 • Голомт банкны орон сууцны зээл

  Эргэн төлөлтийн уян хатан нөхцөлтэйгөөр орон сууц шинээр худалдан авах болон нөхцөлөө сайжруулахад зориулсан бүтээгдэхүүн.

  Жилийн хүү
  15.6% - 18.0%
  Хугацаа
  240 сар
  Дээд хэмжээ
  ОСҮ-80%
 • Амины орон сууц худалдан авах зээл

  Амины орон сууц худалдан авах болон нөхцөл сайжруулах

  Жилийн хүү
  15.00%-18.60%
  Хугацаа
  240 сар
  Дээд хэмжээ
  100% хүртэл
 • Амины орон сууц барьж дуусгах зээл

  Таатай нөхцөлтэй зээлээр мөрөөдлийн байшингаа бодит болгоорой.

  Жилийн хүү
  15.00%-18.60%
  Хугацаа
  15 жил
  Дээд хэмжээ
  100% хүртэл
 • Luxury орон сууц худалдаж авах зээл

  Тансаг зэрэглэлийн орон сууцаа таатай нөхцөлтэй зээлээр худалдан аваарай.

  Жилийн хүү
  15.00%-18.60%
  Хугацаа
  240 сар
  Дээд хэмжээ
  ОСҮ-100%
 • Хувийн сууц худалдан авах зээл

  Таатай нөхцөлтэй зээлээр хувийн сууцаа худалдан аваарай.

  Жилийн хүү
  20.40%
  Хугацаа
  120 сар
  Дээд хэмжээ
  30 сая.₮
 • Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

  Бизнес эрхлэгч Иргэн, Аж ахуйн нэгжийн бизнесийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэх зорилгоор бараа материал худалдан авах болон бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа сайжруулах зориулалтаар олгогдоно.

 • Хүнсний болон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих эргэлтийн хөрөнгийн зээл

  Хүнс, газар тариалан, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ХХААХҮЯ-ны шаардлагыг хангасан иргэн, аж ахуйн нэгж, хоршооны бизнесийн үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулахад шаардлагатай эргэлтийн хөрөнгийн зээл шинээр олгох, дахин санхүүжүүлэх зорилготой.

 • Хөрөнгө оруулалтын зээл

  Бизнес эрхлэгч Иргэн, Аж ахуй нэгж байгууллагууд үйлдвэрлэл, үйлчилгээгээ өргөтгөх, техник технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авах, шинэчлэх, үйл ажиллагааны ашиг орлого, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор үндсэн хөрөнгө бэлтгэх, өргөтгөх, хөрөнгө оруулалт хийх, тоног төхөөрөмжөө шинэчлэх зэрэг үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулагдан олгогдоно.

 • Хүнсний болон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөрөнгө оруулалтын зээл

  Хүнс, газар тариалан, мал аж ахуй, сав, баглаа боодол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ХХААХҮЯ-ны шаардлагыг хангасан иргэн, аж ахуйн нэгж, хоршоонд хүнсний гол нэрийн 19 төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хангамжийг нэмэгдүүлэх, бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх зорилгоор үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, шинээр худалдан авч, үндсэн хөрөнгөөр бүртгэх, үйлдвэрийн барилга, байгууламж барих, өргөтгөхөд зориулан хөрөнгө оруулалтын зээл шинээр олгох зорилготой.

 • Жижиглэн худалдааны зээл

  Хэрэв та хүнс өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүн худалдааны бизнес эрхэлдэг бол бараа материалаа барьцаалан өөрт үүссэн зээлийн хэрэгцээгээ энэхүү бүтээгдэхүүнээр шийдэх боломжтой юм.

  Хугацаа
  36 хүртэл сар
  Дээд хэмжээ
  200 сая төгрөг хүртэл
 • Дижитал посын орлого барьцаалсан зээл

  Энэхүү зээлийн бүтээгдэхүүн нь Голомт банкны энгийн болон Easypay -н ПОС төхөөрөмжийг ашиглан борлуулалтын орлогоо хүлээн авдаг харилцагч нарт зориулагдсан онлайн зээлийн бүтээгдэхүүн юм.

  Хугацаа
  6 хүртэл сар
  Дээд хэмжээ
  30,0 сая төгрөг хүртэл
 • ПОС-ын орлого барьцаалсан зээл

  Та аль ч банкны ПОС төхөөрөмжийг ашиглан борлуулалтын орлогоо хүлээн авдаг бол уг зээлийг авах боломжтой юм.

  Хугацаа
  30 хүртэл сар
  Дээд хэмжээ
  50 сая төгрөг
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ