Энгийн хугацаатай хадгаламж

Энгийн хугацаатай хадгаламж

Хамгийн олон валют, хугацааны сонголтттойгоор мөнгөн хөрөнгөө хадгалуулж, хуримтлал үүсгэх боломжийг танд олгоно.
Жилийн хүү
12.40%
 • Хүү

  Валют Төгрөг

  /хүү жилийн/

  Ам. Доллар

  /хүү жилийн/

  Юань

  /хүү жилийн/

  Евро

  /хүү жилийн/

  Иен

  /хүү жилийн/

  Фунт

  /хүү жилийн/

  Дансны нээх доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар 50 юань 10 евро 1000 иен 5 фунт
  1 сар 8.00%
  2 сар 8.50%
  3 сар 9.50% 2.00% 1.10% 1.20% 0%
  6 сар 10.50% 2.20% 1.30% 1.40%
  9 сар 11.00% 2.60% 1.50%
  12 сар 12.40% 3.20% 1.70% 1.80%
  18 сар 12.50% 3.20%
  24 сар 12.80% 3.20%
  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү*
  0-6 сар хадгалсан 2.40% 0.20% 0.20% 0-3 сар 0.01% 0.01% 0.01%**
   4-6 сар 0.30%
  7 сараас дээш хадгалсан 2.40% 0.50% 0.40% 0.03%

  *Санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгэсэн харилцагчдад хадгаламж шинээр нээх болон хадгаламжийн хугацаа сунгах тохиолдолд банкны холбогдох нэгжийн зөвшөөрлөөр нийтэд зарласан хүүг *3.5% *хүртэл хувиар нэмэгдүүлж болно.

  Шимтгэл, хураамж *Хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гаргавал хадгалуулсан хугацаанаас хамаарч валют тус бүрээр тогтмол хүүг олгоно.

  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Шинээр данс нээхэд дэвтрийн үнэ Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтрийн бичилт дуусаад солиход Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтэр хаясан, гээсэн тохиолдолд нөхөн авах 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/

  Данс хаахад

  Дижитал сувгаар: 1,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Салбар нэгжээр: 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн орлого

  Төгрөг, Ам.доллар шимтгэлгүй /Бусад валют харах/

  Бэлэн бус орлого Төгрөг Шимтгэлгүй
  Ам.доллар
  • 0.30%
  Юань
  • 0.25%
  Бусад валют Харах 
  Бэлэн зарлага
  • Голомт банк Салбар – 200 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн бус зарлага
  • Интернэт банк
  • 100 төгрөг /тэнцэх валют/
  • Банк хооронд
  • 5,000,000₮ хүртэл – 200 төгрөг
  • 5,000,001₮-өөс дээш ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй – 400 төгрөг

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

 • Монгол Улсын иргэн:

  • Иргэний цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт

  Гадаад иргэн:

  • Гадаад паспорт, Монгол Улсад түр оршин суух үнэмлэх
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ