Валют арилжаа

Валют арилжаа

Голомт банкны валют арилжааны тэргүүн зорилго бол харилцагчийн валют арилжааны хэрэгцээг зах зээлийн сайн ханшаар түргэн шуурхай гүйцэтгэхэд оршино.
 • Манай банк нь валют арилжааг дотоодын болон олон улсын зах зээл дээр идэвхитэй хийдэг бөгөөд арилжааны эргэлтийн хэмжээ, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэвтрүүлж буй байдал, харилцагчдад түгээдэг мэдээ мэдээллийн хэмжээ зэргээрээ дотоодын банкуудыг тэргүүлэх байр суурьтай ажиллаж байна. Цаашдаа ч харилцагчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг шинээр санаачилж ажиллах болно.

  Одоогоор бид USD, CNY, EUR, JPY, GBP, CHF, RUB, KRW, AUD, CAD, HKD, SGD, SEK, PLN гэсэн 14 валютаар чөлөөтэй арилжаа хийж болох бөгөөд үүнээс гадна валютын ханшийн эрсдэлээс хамгаалах своп, форвард хэлцлийг хийх боломжтой.

  Манай банкны валют арилжааны хэлтсээс харилцагчдад зориулан зах зээлийн хөдөлгөөн, валютын ханшийн талаар өдөр бүрийн давтамжтай Morning report /Англи хэлээр/, долоо хоног бүрийн давтамжтай Валютын ханшийн тайлан /Монгол хэлээр/ тус тус гаргадаг.

  Хэрвээ та өндөр дүнтэй арилжаа хийх, валютын арилжаатай холбоотой асуух зүйл гарах, дээр дурдсан тайлангуудаас хүлээж авдаг болохыг хүсвэл манай банкны арилжааны дилерүүдтэй шууд холбогдож болох бөгөөд бидний зүгээс танд туслахдаа баяртай байх болно.

  Арилжаа хийхэд анхаарах зүйлс:

  • Өндөр дүнтэй арилжаа: Манай банкны салбар тооцооны төвүүдэд 25 сая төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний болон үүнээс бага дүнтэй валют арилжааг зарласан ханшаар шууд хийх боломжтой.
  • Бэлэн болон бэлэн бус валютын ялгаа: Бэлэн болон бэлэн бус ханшийг тооцохдоо төгрөг нь бэлэн болон бэлэн бусын аль хэлбэрт байхыг үл хамаарна. Бэлэн валют гэдэгт валют нь бэлнээр байх, хадгаламжийн дансанд байхыг хэлнэ. Бэлэн бус валют гэдэгт валют нь харилцах данс, картын дансанд байх эсвэл зээлийн дансруу болон банк хооронд, гадаад гуйвуулга хийх зэрэг багтана. Жишээ нь та төгрөгийн хадгаламжаас долларын хадгаламжруу арилжаа хийвэл бэлэн ханшаар тооцогдно. Учир нь хадгаламжийн данс нь бэлэн гүйлгээнд зориулсан данс бөгөөд эргээд бэлэн зарлага хийхэд шимтгэлгүй. Хэрэв та бэлэн бус төлбөр тооцоо хийдэг бол валютын харилцах данс ашиглахыг зөвлөж байна.

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

 • 1. Бэлэн орлого
  Валют Шимтгэлийн хувь
  RUB, KRW 1.50%
  AUD, CAD, HKD, SGD 0.60%
  CHF 0.50%
  JPY 0.15%
  Бусад валют Шимтгэлгүй
  2. Бэлэн зарлага
  USD 0.30%
  RUB 1.50%
  CNY 0.25%
  AUD, CAD 0.60%
  SGD 0.50%
  JPY 0.40%
  Бусад валют 0.30%
  3. Бэлэн арилжаанаас бусад бүх төрлийн бэлэн тушаалтад 1-д заасан нөхцөлийг баримтална.
  4. Харилцах данснаас бэлэн зарлага гаргах, Хадгаламжийн дансанд бэлэн бусаар орлого ороход 2-д заасан нөхцөлийг баримтална.
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ