Орлого авдаггүй хугацаатай хадгаламж

Орлого авдаггүй хугацаатай хадгаламж

Орлого, зарлага хийгдэхгүй нөхцөлтэй, бүх төрлийн хадгаламжаас хамгийн өндөр өгөөжтэй хадгаламжийн бүтээгдэхүүн.
Жилийн хүү
12.50%
 • Хүү

  Валют Төгрөг /MNT/ Ам.доллар /USD/
  Данс нээх доод үлдэгдэл 100,000 төгрөг 100 ам.доллар
  Хүү 3 сар 9.60% 2.10%
  6 сар 10.60% 2.30%
  12 сар 12.50% 3.30%
  18 сар 12.60% 3.30%
  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү* 0-6 сар хадгалсан 2.40% 0.20%
  7-оос дээш сар хадгалсан 0.50%

  * Хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гаргавал хадгалуулсан валютын төрөл, хугацаанаас хамаарч тогтмол хүүгээр тооцож олгоно.

   

  Богино хугацаатай хадгаламж (Орлого авдаггүй)

  Валют Төгрөг (MNT)
  Данс нээх доод үлдэгдэл 100,000 төгрөг
  Хүү Хадгаламжийн дүн 1 сар 2 сар 3сар
  1 тэрбум төгрөг хүртэл 8.00% 8.50% 9.50%
  1-5 тэрбум төгрөг 8.60% 9.10% 9.60%
  5 тэрбумааc дээш 9.00% 9.50% 9.70%
  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү* 2.40%

   

  24 сарын хугацаатай хадгаламж (Орлого авдаггүй)

  Валют Ам доллар (USD)
  Данс нээх доод үлдэгдэл 100,000 USD
  Хүү 100,000-500,000 ам.доллар 2.50%
  500,000-2,000,000 ам.доллар 3.00%
  2,000,000 ам.долларaaс дээш 3.50%
  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү* 12 сар хүртэл 0.50%
  12 сараас дээш 3.30%

  Шимтгэл, хураамж

  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Шинээр данс нээхэд дэвтрийн үнэ Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтрийн бичилт дуусаад солиход Үнэгүй
  Хадгаламжийн  дэвтэр  хаясан,  гээсэн  тохиолдолд нөхөн авах 3,000 төгрөг
  Данс хаахад Дижитал сувгаар: 1,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Салбар нэгжээр: 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

 • Монгол Улсын иргэн:

  • Иргэний цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт

  Гадаад иргэн:

  • Гадаад паспорт, Монгол Улсад түр оршин суух үнэмлэх
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ