Хадгаламжийн сертификат

Хадгаламжийн сертификат

Хадгалуулсан хөрөнгө тань үнэт цаасаар баталгаажих тул бусдад худалдах, бэлэглэх, өвлүүлэх, барьцаалах боломжтой.
Жилийн хүү
12.50%
 • Хүү

  Валют Төгрөг Ам.доллар
  Нэрлэсэн мөнгөн дүнгийн доод хэмжээ 10,000,000 төгрөг 10,000 ам.доллар
  Сертификатын хүү /жилийн/ 3 сар 9.60% 2.10%
  6 сар 10.60% 2.30%
  12 сар 12.50% 3.30%
  18 сар 12.60% 3.30%
  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү* 0-6 сар хадгалсан 2.40% 0.20%
  7-оос дээш сар хадгалсан 0.50%

  *Хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гаргавал хадгалуулсан хугацаанаас хамаарч тогтмол хүүг олгоно.

   

  Шимтгэл, хураамж

  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Данс хаахад Дижитал сувгаар: 1,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Салбар нэгжээр: 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн орлого Шимтгэлгүй
  Шинээр данс нээхэд сертификат үнэт цаас Үнэгүй
  Бэлэн бус орлого
  /Тухайн орлого бэлэн бусаар гарсан тохиолдолд шимтгэл буцаан оруулна/

  *Санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгэсэн харилцагчдад хадгаламжийн сертификат шинээр нээх болон хадгаламжийн сертификатын хугацаа сунгах тохиолдолд банкны холбогдох нэгжийн зөвшөөрлөөр нийтэд зарласан хүүг *3.5% *хүртэл хувиар нэмэгдүүлж болно.

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

 • Монгол Улсын иргэн:

  • Иргэний цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт

  Гадаад иргэн:

  • Гадаад паспорт, Монгол Улсад түр оршин суух үнэмлэх
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ