Уян хадгаламж

Уян хадгаламж

Орлого, зарлага хийгдэх уян хатан нөхцөлтэй, хүүгийн хувь хэмжээ улирал тутам шатлан өсөх хамгийн өндөр хүүтэй хугацаагүй хадгаламж.
Жилийн хүү
12.00%
 • Валют Данс нээх​ доод үлдэгдэл Хугацаа​ ​

  ​Хүү​ /жилийн/

  6 сар​

  12 сар

  13 сар

  Төгрөг ​​​100,000 төгрөг​ 0-3 сар 8.10% 8.10% 8.10%
  4-6 сар 10.80% 10.80% 10.80%
  7-9 сар 11.30% 11.30%
  10-12 сар 12.00% 12.00%
  13 дахь сар 12.20%
  Ам.доллар ​​​100 ам.доллар​ 0-3 сар 2.00% 2.00% 2.00%
  4-6 сар 2.40% 2.40% 2.40%
  7-9 сар 2.80% 2.80%
  10-12 сар 3.50% 3.50%
  13 дахь сар 3.70%

   

  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү*
  Валют 0-6 сар хадгалсан 7-оос дээш сар хадгалсан
  Төгрөг 2.00% 3.00%
  Ам.доллар 0.20% 0.50 %

  * Хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гаргавал хадгалуулсан хугацаанаас хамаарч тогтмол хүүг олгоно.

   

  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Шинээр данс нээхэд дэвтрийн үнэ Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтрийн бичилт дуусаад солиход Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтэр хаясан, гээсэн тохиолдолд нөхөн авах 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Данс хаахад 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн орлого Шимтгэлгүй
  Бэлэн бус орлого Төгрөг Шимтгэлгүй
  Ам.доллар
  • 200,000₮ хүртэл  0.25%
  • 200,000₮-өөс дээш  0.20%
  Бусад валют Бусад валют харах
  Бэлэн зарлага Салбарт 200 төгрөг /тэнцэх валют/
  Интернэт банк 100 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн бус зарлага Голомт банк дотор 100 төгрөг /тэнцэх валют/
  Банк хооронд
  • 3,000,000₮ хүртэл – 300 төгрөг
  • 3,000,001₮-өөс дээш ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй – 400 төгрөг
 • Монгол улсын иргэн:

  • Цахим үнэмлэх

  Гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн:

  • Гадаад паспорт
  • Ажлын газрын тодорхойлолт эсвэл оршин суух албан ёсны зөвшөөрөл
 • Дебит картХадгаламжийн тухай
  Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлт
  • Уян хадгаламжийн хүү хэрхэн бодогддог вэ?

   Улирал тутам шатлан өсөх хүүтэй орлого, зарлага хийгдэх уян хатан нөхцөл бүхий хугацаатай хадгаламжийн бүтээгдэхүүн. 

   Зарлага гаргасан тохиолдолд зөвхөн зарлагын мөнгөн дүнд хямдруулалтын хүү тооцон олгоно. Харин үлдэх мөнгөн дүнгийн хуримтлагдсан хүү хэвээр хадгалагдана.

Уян хадгаламж зөвлөмж

 • 1000000
  12000000
  2000000000
  1
  20.8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

  Зээлийн хүү /жилээр/

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ