Хугацаагүй хадгаламж /Жилээр хүү олгодог/

Хугацаагүй хадгаламж /Жилээр хүү олгодог/

Хамгийн олон валютаар нээгдэх, хүссэн үедээ орлого, зарлагын гүйлгээ хийж болох жилийн эцэст хуримтлагдсан хүүгээ авах боломжтой.
 • Хүү

  Валют Төгрөг Ам.доллар Юань Евро Иен Фунт Рубль Австрали доллар
  Данс нээх доод үлдэгдэл 49.9 сая ₮ хүртэл 50 сая ₮ дээш 10 ам.доллар 50 юань 10 евро 1000 иен 5 фунт 250 рубль 10 австрали доллар
  Хүү /жил/ 4.50% 6.60% 1.00% 0.60% 0.60% 0.10% 0.10% 0.10%

  *Санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгэсэн харилцагчдад банкны холбогдох нэгжийн зөвшөөрлөөр нийтэд зарласан хүүг *3.0% хүртэл хувиар нэмэгдүүлж болно.

  Шимтгэл, хураамж

  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Шинээр данс нээхэд дэвтрийн үнэ Үнэгүй
  Сарын суурь хураамж 200 төгрөг
  Хадгаламжийн дэвтрийн бичилт дуусаад солиход Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтэр хаясан, гээсэн тохиолдолд нөхөн авах 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Данс хаахад Дижитал сувгаар: 1,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Салбар нэгжээр: 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн бус орлого
  /тухайн орлого бэлэн бусаар гарсан тохиолдолд шимтгэл буцаан оруулна/
  • Төгрөг – Шимтгэлгүй
  • Ам.доллар – 0.50%
  • Юань – 0.50%
  • Бусад валют – Харах
  Бэлэн зарлага
  • Голомт банк салбар – 200 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн бус зарлага
  • Интернэт банк – 100 төгрөг /тэнцэх валют/
  • Банк хооронд
   • 5,000,000₮ хүртэл – 200 төгрөг
   • 5,000,001 төгрөгөөс дээш ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй – 400 төгрөг

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

 • Монгол улсын иргэн:

  • Цахим иргэний үнэмлэх

  Гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн:

  • Гадаад паспорт
  • Ажлын газрын тодорхойлолт эсвэл оршин суух албан ёсны зөвшөөрөл
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ