Хугацаагүй хадгаламж /Жилээр хүү олгодог/

Хугацаагүй хадгаламж /Жилээр хүү олгодог/

Хамгийн олон валютаар нээгдэх, хүссэн үедээ орлого, зарлагын гүйлгээ хийж болох жилийн эцэст хуримтлагдсан хүүгээ авах боломжтой.
Жилийн хүү
6.00%
 • Валют Төгрөг Ам.доллар Юань Евро Иен Фунт Рубль Австрали доллар
  Данс нээх доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар 50 юань 10 евро 1000 иен 5 фунт 250 рубль 10 австрали доллар
  Хүү /жил/ 6.00% 1.20% 1.00% 1.00% 1.00% 1.60% 0% 3.00%

   

  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Шинээр данс нээхэд дэвтрийн үнэ Үнэгүй
  Сарын суурь хураамж 200 төгрөг
  Хадгаламжийн дэвтрийн бичилт дуусаад солиход Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтэр хаясан, гээсэн тохиолдолд нөхөн авах 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Данс хаахад 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн бус орлого
  /тухайн орлого бэлэн бусаар гарсан тохиолдолд шимтгэл буцаан оруулна/
  • Төгрөг – Шимтгэлгүй
  • Ам.доллар
   • 200,000₮ хүртэл 0.25%
   • 200,000₮-өөс дээш 0.20%
  • Бусад валют – Харах
  Бэлэн зарлага
  • Голомт банк салбар – 200 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн бус зарлага
  • Интернэт банк – 100 төгрөг /тэнцэх валют/
  • Банк хооронд
   • 3,000,000₮ хүртэл – 300 төгрөг
   • 3,000,001 төгрөгөөс дээш ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй – 400 төгрөг
 • Монгол улсын иргэн:

  • Цахим үнэмлэх

  Гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн:

  • Гадаад паспорт
  • Ажлын газрын тодорхойлолт эсвэл оршин суух албан ёсны зөвшөөрөл
 • 1000000
  12000000
  2000000000
  1
  20.8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

  Зээлийн хүү /жилээр/

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ