Орлого авдаггүй хугацаатай хадгаламж

Орлого авдаггүй хугацаатай хадгаламж

Орлого, зарлага хийгдэхгүй нөхцөлтэй, бүх төрлийн хадгаламжаас хамгийн өндөр өгөөжтэй хадгаламжийн бүтээгдэхүүн.
Жилийн хүү
8.30%-12.50%
 • Валют Төгрөг /MNT/ Ам.доллар /USD/
  Данс нээх доод үлдэгдэл 100,000 төгрөг 100 ам.доллар
  Хүү 3 сар 8.30% 2.20%
  6 сар 11.10% 2.60%
  12 сар 12.30% 3.70%
  13-18 сар 12.50% 3.80%
  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү* 0-6 сар хадгалсан 2.00% 0.20%
  7-оос дээш сар хадгалсан 3.00% 0.50%

  * Хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гаргавал хадгалуулсан хугацаанаас хамаарч тогтмол хүүг олгоно.

   

  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Шинээр данс нээхэд дэвтрийн үнэ Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтрийн бичилт дуусаад солиход Үнэгүй
  Хадгаламжийн  дэвтэр  хаясан,  гээсэн  тохиолдолд нөхөн авах 3,000 төгрөг
  Данс хаахад 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
 • Монгол улсын иргэн

  • Цахим үнэмлэх

  Гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн

  • Гадаад паспорт
  • Ажлын газрын тодорхойлолт эсвэл оршин суух албан ёсны зөвшөөрөл

Орлого авдаггүй хугацаатай зөвлөмж

 • 1000000
  12000000
  2000000000
  1
  20.8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

  Зээлийн хүү /жилээр/

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ