Хадгаламжийн сертификат

Хадгаламжийн сертификат

Хадгалуулсан хөрөнгө тань үнэт цаасаар баталгаажих тул бусдад худалдах, бэлэглэх, өвлүүлэх, барьцаалах боломжтой.
Жилийн хүү
12.30%
 • Валют Төгрөг Ам.доллар
  Нэрлэсэн мөнгөн дүнгийн доод хэмжээ 10,000,000 төгрөг 10,000 ам.доллар
  Сертификатын хүү /жилийн/ 3 сар 8.30% 2.30%
  6 сар 11.10% 2.70%
  12 сар 12.30% 3.70%
  13-18 сар 12.50% 3.80%
  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү* 0-6 сар хадгалсан 2.00% 0.20%
  7-оос дээш сар хадгалсан 3.00% 0.50%

  * Хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гаргавал хадгалуулсан хугацаанаас хамаарч тогтмол хүүг олгоно.

  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Данс хаахад 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн орлого Шимтгэлгүй
  Шинээр данс нээхэд сертификат үнэт цаас Үнэгүй
  Бэлэн бус орлого
  /Тухайн орлого бэлэн бусаар гарсан тохиолдолд шимтгэл буцаан оруулна/
 • Монгол улсын иргэн:

  • Цахим үнэмлэх

  Гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн: 

  • Гадаад паспорт
  • Ажлын газрын тодорхойлолт эсвэл оршин суух албан ёсны зөвшөөрөл

Хадгаламжийн сертификат зөвлөмж

 • 1000000
  12000000
  2000000000
  1
  20.8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

  Зээлийн хүү /жилээр/

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ