Алтантүлхүүр хадгаламж

Алтантүлхүүр хадгаламж

Хүүхдийнхээ ирээдүйд хөрнгө оруулалт хийн, баталгаажуулах оруулалт оруулан, урт хугацаанд хамгийн өндөр өгөөж хүртэх боломжтой.
Жилийн хүү
12.30%
Хүсэлт илгээх
 • Валют Төгрөг (MNT) Ам.доллар (USD)
  Данс нээх доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар
  Хүү /жилийн/ 12.30% 3.60%
  Хүүхдийн төлөө сангийн хандив /жилийн/ 0.60% 0.36%
  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү *
  0-6 сар хадгалсан 2.00% 0.20%
  7-оос дээш сар хадгалсан 3.00% 0.50%

  * Хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гаргавал хадгалуулсан хугацаанаас хамаарч тогтмол хүүг олгоно.

  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Хадгаламжийн дэвтэр хаясан, гээсэн тохиолдолд нөхөн авах 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Данс хаахад 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн орлого Шимтгэлгүй
  Бэлэн бус орлого
  /тухайн орлого бэлэн бусаар гарсан тохиолдолд шимтгэл буцаан оруулна/
  Бэлэн зарлага
  • Голомт банк салбар – 200 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн бус зарлага
  • Интернэт банк-100 төгрөг /тэнцэх валют/
  • Банк хооронд- 300 төгрөг /3,000,000₮ хүртэл /
  • Банк хооронд- 400 төгрөг /3,000,001₮ -өөс дээш ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй/
  Шинээр данс нээхэд дэвтрийн үнэ Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтрийн бичилт дуусаад солиход Үнэгүй
 • Монгол улсын иргэн:

  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
  • Цахим үнэмлэх

  Гадаадын иргэн:

  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
  • Гадаад паспорт

Алтантүлхүүр хадгаламж зөвлөмж

 • 1000000
  12000000
  2000000000
  1
  20.8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

  Зээлийн хүү /жилээр/

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ