Ногоон хэрэглээний зээл

Ногоон хэрэглээний зээл

Ногоон бараа бүтээгдэхүүн худалдан авахад зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүн. • Цахилгаан бараа • Тавилга • Унадаг дугуй • Цахилгаан скүүтер гэх мэт
Хугацаа
30 сар хүртэл
Дээд хэмжээ
20,000,000 төгрөг
 • Төрөл Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан нийлүүлэгчээс ногоон бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах
  Зээлийн хэмжээ 20,000,000 төгрөг
  Хугацаа 30 сар хүртэл
  Зээлийн хүү /жилээр/ 15.00%
  Зээлийн шимтгэл 1.00%
  • 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай, зээлийн хугацаанд тогтвортой орлоготой байх
  • Хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй, сүүлийн 2 жилийн хугацаанд чанаргүй зээлийн түүхгүй байх
  • Зээл хүсэгчийн хамаарал бүхий этгээдүүд хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх
  • Тухайн байгууллагад 6 сар тогтвортой ажилласан үндсэн ажилтан байх /Уул уурхай, түүний туслан гүйцэтгэгч компани, уул уурхай дагасан тээврийн компани, барилгын салбарын ажилтан бол тухайн байгууллагадаа 12 сар ажилласан үндсэн ажилтан байх/
  • Тухайн бизнесээ 12 сараас багагүй хугацаанд эрхэлсэн байх
  • Иргэний үнэмлэх
  • Оршин суух хаягийн тодорхойлолт / ХУР /
  • Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт / ХУР /
  • Гэрлэлт бүртгэлтэй эсэх лавлагаа / ХУР /
  • Ажлын газрын тодорхойлолт
  • Бусад банкны дансны хуулга
  • Бусад банкны зээлийн гэрээ
  • Худалдан авах барааны нэхэмжлэх
  • Бизнесийн орлоготой бол орлого нотлох баримт

  Та Зээлийн анкет татах талбараас Өргөдлийн маягтыг татаж авна уу

 • Хэрэглээний зээл
  Хэрэглээний зээлийн анкет
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ