Цалингийн зээл

Цалингийн зээл

Голомт банкаар цалингаа олгодог байгууллага аж ахуйн нэгжийн ажилтнуудын санхүүгийн хэрэгцээнд зориулан олгогддог бүтээгдэхүүн
Хугацаа
30 сар
Дээд хэмжээ
50 сая.₮
 • Нөхцөл Цалингийн зээл
  Зээлийн хэмжээ 50 сая төгрөг хүртэл
  Хугацаа 30 сар хүртэл
  Зээлийн хүү /жилээр/ 17.40%-21.00%
  Зээлийн бодит өртөг /жилээр/ 18.30%-21.91%
  Зээлийн шимтгэл 1%
  • Сүүлийн 6 сар тухайн байгууллагад ажилласан үндсэн ажилтан байх
  • Голомт банкаар цалингаа 1 сараас дээш авсан байх
  • Байнгын оршин суух хаягтай байх
  • Хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй, сүүлийн 2 жилийн хугацаанд чанаргүй зээлийн түүхгүй байх
  • Иргэний үнэмлэх
  • Ажлын газрын тодорхойлолт
  • Бусад банканд үлдэгдэлтэй зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга
  • Бусад шаардлагатай бичиг баримтууд
 • Цалингийн зээл
  Цалингийн зээл анкет

Цалингын зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ