Иргэдийн харилцах

Иргэдийн харилцах

Өдөр тутмын төлбөр тооцоо, бүх төрлийн гүйлгээ хийхэд зориулагдсан, төлбөрийн карттайгаа холбон ашиглахад зориулагдсан харилцах данс
Шимтгэл
500₮
Бэлэн бус зарлага
200₮ - 400₮
Доод үлдэгдэл
5,000₮
 • Валют Төгрөг Ам.доллар Бусад валют
  Хүү /жил/ 1.20%

  /1 сая төгрөг ба түүнээс дээш/

  Хүү тооцохгүй
  Данс нээх доод үлдэгдэл 5,000 төгрөг 10 доллар 10 евро, 50 юань, 1,000 иен, 5 фунт, 10 франк, 10,000 вон, 250 рубль, 5 австрали доллар, 50 хонгконг доллар, 5 канад доллар, 5 сингапур доллар
   

  Бэлэн орлого

   

  Шимтгэлгүй

  CHF – 0.50%

  RUB, KRW – 1.50%

  JPY – 0.15%

  HKD, SGD, AUD, CAD – 0.60%

  Бусад валют шимтгэлгүй

  Бэлэн бус орлого                                                                                       Шимтгэлгүй
   

   

  Бэлэн зарлага

   

   

  200 төгрөг

   

   

  0.30%+200₮

  RUB – 1.50% + 200 төгрөг

  CNY – 0.25% + 200 төгрөг

  SGD – 0.50% + 200 төгрөг

  AUD, CAD – 0.60% + 200 төгрөг

  JPY – 0.40%+200 төгрөг

  Бусад валют – 0.30% + 200 төгрөг

  Бэлэн бус зарлага Голомт банк дотор – 100 төгрөг

  Банк хооронд:

  • 5,000,000₮ хүртэл – 200 төгрөг
  • 5,000,001₮-өөс дээш төгрөгийн ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй – 400 төгрөг
  Данс хөтөлсний шимтгэл /сар бүр/ 500 төгрөг /тэнцэх валют/
  Данс хаахад Дижитал сувгаар: 1,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Салбар нэгжээр: 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/

  *Санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгэсэн харилцагчдад банкны холбогдох нэгжийн зөвшөөрлөөр нийтэд зарласан хүүг Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын тогтоосон хүү хүртэл нэмэгдүүлж болно.

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

  • Монгол улсын иргэн: Цахим иргэний үнэмлэх
  • Гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн: Гадаад паспорт, ажлын газрын тодорхойлолт эсвэл оршин суух албан ёсны зөвшөөрөл

Иргэдийн харилцах зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ