Голомт банкны 2024 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайланг хүргэж байна


Голомт банкны 2024 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайланг хүргэж байна

Голомт банкны 2024 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайланг хүргэж байна

Монголбанкнаас гаргасан стандартын дагуу арилжааны банкнууд улирал бүр санхүүгийн тайлангаа нэгтгэн олон нийтэд мэдээлдэг. Энэ хүрээнд Голомт банк 2024 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлангаа бэлтгэн хүргэж байна.

2024 оны 1-р улирлын үр дүнг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад:

 • Нийт актив 13.9%-аар өсөж 10.3 их наяд төгрөгт хүрэв.
 • Нийт өөрийн хөрөнгө 16.5%-аар өсөж 1 их наяд төгрөгт хүрэв.
 • Нийт зээл 37.4%-аар өсөж 5.4 их наяд төгрөгт хүрэв. Чанаргүй зээлийн харьцаа 4.3% байна
 • Харилцагчийн эх үүсвэр 29.0%-аар өсөж 7.5 их наяд төгрөгт хүрэв.
 • Татварын дараах цэвэр ашиг 52.5 тэрбум төгрөгөөр буюу 156.1%-аар өсөж 86.2 тэрбум төгрөгт хүрэв.

Та ЭНД дарж Голомт банкны улирлын санхүүгийн тайлантай танилцах боломжтой.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ