Голомт банкны 2023 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайланг хүргэж байна


Голомт банкны 2023 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайланг хүргэж байна

Монголбанкнаас гаргасан стандартын дагуу арилжааны банкнууд улирал бүр санхүүгийн тайлангаа нэгтгэн олон нийтэд мэдээлдэг. Энэ хүрээнд Голомт банк 2023 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлангаа бэлтгэн хүргэж байна.

2023 оны 4-р улирлын үр дүнг өссөн дүнгээр өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад:

 • Нийт актив 28.5%-аар өсөж 11.5 их наяд төгрөгт хүрэв.
 • Нийт өөрийн хөрөнгө 12.2%-аар өсөж 946.9 тэрбум төгрөгт хүрэв.
 • Нийт зээл 25.1%-аар өсөж 4.8 их наяд төгрөгт хүрэв. Чанаргүй зээлийн харьцаа 6.9%-аас 5.0%-д хүрч сайжрав.
 • Харилцагчийн эх үүсвэр 37.5%-аар өсөж 7.7 их наяд төгрөгт хүрэв.
 • Татварын дараах цэвэр ашиг 80.3 тэрбум төгрөгөөр буюу 80.0%-аар өсөж 180.8 тэрбум төгрөгт хүрлээ.

Санхүүгийн үр дүнд үндэслэн тооцоход,

 • Дундаж өөрийн хөрөнгийн өгөөж (ROAE) 14.4%-аас 20.5% болж өслөө.
 • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) 223.6 төгрөгт хүрэв.

Та ЭНД дарж Голомт банкны улирлын санхүүгийн тайлантай танилцах боломжтой.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ