Хугацаагүй хадгаламжийн нөхцөлд өөрчлөлт орсон тухай


ЭРХЭМ ХАРИЛЦАГЧДЫН АНХААРАЛД

Улсын Их Хурлаас 2020 оны 04-р сарын 29-ны өдөр баталсан “Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль”-д 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр нэмэлт өөрчлөлт орж, тус нэмэлт өөрчлөлт нь батлагдсан өдрөөс мөрдөгдөж эхэллээ.

Уг нэмэлт өөрчлөлт орсон хуулийн 10 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт “Цар тахлын үед банкны хугацаагүй хадгаламж, харилцах дансанд хүү тооцохгүй” гэж заасан тул Голомт банк бүх төрлийн хугацаагүй хадгаламжид хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдсан өдрөөс эхлэн 2021 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийг дуустал хугацаанд хүү тооцохгүй болохыг мэдэгдэж байна.

Та энэхүү хууль, түүний өөрчлөлттэй ЭНД ДАРЖ танилцана уу.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ