logo-shape Created with Sketch. Байгууллагын банк

Tailor-made санхүүгийн цогц үйлчилгээ

Бид нэг компанийг биш, аливаа бизнесийг, төслийг бүхлээр нь харж зөвхөн танай байгууллагад тохирох шийдлийг санал болгоно.

text banner
  Валютын ханш
  Бэлэн бус / Зарах

  Дижитал банк

  Интернэтэд холбогдсон дурын төхөөрөмжөөс орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран банкны бүх төрлийн үйлчилгээг авах боломж.

  Дэлгэрэнгүй

  Биллингийн үйлчилгээ

  DUA

  Мерчант платформ

  Дижитал банк

  Интернэтэд холбогдсон дурын төхөөрөмжөөс орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран банкны бүх төрлийн үйлчилгээг авах боломж.

  Дэлгэрэнгүй

  Биллингийн үйлчилгээ

  DUA

  Мерчант платформ

  Танд туслахдаа баяртай байх болно

  • 1000000
   12000000
   2000000000
   1
   20.8
   30
   1
   12
   360

   Таны зээлийн тооцоолол

   Сар бүрийн төлбөр

   Цалингийн хэмжээ (45%)


   Урьдчилгаа төлбөр

   Зээлийн хэмжээ

   Зээлийн хүү /жилээр/

  • 10000
   25000000
   2000000000
   10000
   100000
   5000000
   1
   15
   30
   1
   24
   30

   Таны хадгаламжийн тооцоолол

   Таны хадгалсан мөнгө

   Нийт хүү

   Нийт дүн

  Валютын ханшийн мэдээ