Зээлийн шугам

Зээлийн шугам

Байгууллага нь банкаар харилцагчийн шугамын эрхийг урьдчилан тогтоолгосноор бизнесийн болон мөнгөн урсгалын шаардлагатайгаа уялдуулан хүссэн үедээ банкны эх үүсвэртэй болон эх үүсвэргүй санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг хугацаа алдалгүй авах боломжийг олгодог үйлчилгээ юм.
Хугацаа
12 сар хүртэл
Дээд хэмжээ
300 сая ₮-с дээш
 • Шугамын хугацаа 12 сар
  Нөөцлөн баталгаажуулсны шимтгэл 0.50%
  Зээлийн хүү /жилээр, төгрөг/ 16.20% – 19.80%
  Зээлийн хүү /жилээр, доллар/ 8.40% – 12.00%
  Зээлийн бодит өртөг /жилээр, төгрөг/ 16.92% – 17.26%
  Зээлийн бодит өртөг /жилээр, доллар/ 10.30% – 13.91%
  Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг/300 сая төгрөгөөс дээш бол хураамжгүй/
  • Тухайн бизнесийг сүүлийн нэгээс доошгvй жил тасралтгүй, амжилттай эрхэлсэн байх
  • Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд бизнесийн аливаа арилжааны банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагаар дамжуулан үйл ажиллагаатай холбоотой төлбөр тооцоогоо явуулсан байх
  • Нэгээс доошгүй удаа бизнесийн зээл авч хугацаанд нь графикийн дагуу төлсөн байх
  • Зээлийн баталгаа болохуйц барьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх
  • Зээлийн маягт (Банкны салбараас эсхүл вэбсайт дээрх зээлийн анкет хэсгээс татаж авна уу.)
  • ААН, байгууллагын зээл хүссэн өргөдөл
  • ААН, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулсан/
  • Байгууллагын дүрэм /нотариатаар баталгаажуулсан/
  • Аудит, татварын албаар баталгаажуулсан тайлан
  • Төслийн бизнес төлөвлөгөө
  • Холбогдох гэрээ, хэлцлүүд /нотариатаар баталгаажуулсан/
  • Харилцагч банк, татварын албаны тодорхойлолт
  • Байгууллагын товч танилцуулга
  • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл
  • Зээлийн барьцаа баталгаа
  • Барьцаанд тавих хөрөнгийн ҮХЭХБГ-аас авсан лавлагаа, ҮХЭХБГ гэрчилгээний хуулбар
  • Удирдах ажилтнуудын иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар, анкет
  • Бусад банкнаас зээл авч хугацаандаа төлж байснаа нотлох Зээлийн болон Барьцааны гэрээ, төлбөр хийсэн баримтууд
  • Холбогдох бусад баримт бичгүүд
 • Зээлийн шугам
  Бизнесийн зээлийн анкет
  Зээлийн шугам
  Зээл хариуцагчийн анкет

Зээлийн шугам зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ