Хууль эрх зүй / Комплайнс/

Хууль эрх зүй / Комплайнс/

Сургалтын хамрах хүрээ Монгол улсын хууль эрх зүйн орчин, Банк ямар дүрэм журмаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг, яагаад байгууллагаас бичиг баримт шаарддаг гэх мэт танай байгууллагын сонирхсон асуултуудад бүрэн хариулт өгөх болно.
 • Монгол улсын хууль эрх зүйн орчин, Банк ямар дүрэм журмаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг, яагаад байгууллагаас бичиг баримт шаарддаг гэх мэт танай байгууллагын сонирхсон асуултуудад бүрэн хариулт өгөх болно.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ