Андеррайтинг үйлчилгээ

Андеррайтинг үйлчилгээ

Бид харилцагч байгууллага, аж ахуй нэгжийг дотоодын болон олон улсын зах зээл дээр хувьцаагаа анх удаа олон нийтэд нээлттэй арилжих, хаалттай хүрээнд арилжин хөрөнгө босгох, нэмэлт хувьцаа гаргах, нээлттэй хувьцаат компанийг худалдан авах замаар хөрөнгийн зах зээлд нэвтрэх (reverse take-over) зэрэг арга замаар хөрөнгө босгоход албан ёсны андеррайтер, зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Бид харилцагч байгууллага, аж ахуй нэгжийг дотоодын болон олон улсын зах зээл дээр хувьцаагаа анх удаа олон нийтэд нээлттэй арилжих, хаалттай хүрээнд арилжин хөрөнгө босгох, нэмэлт хувьцаа гаргах, нээлттэй хувьцаат компанийг худалдан авах замаар хөрөнгийн зах зээлд нэвтрэх (reverse take-over) зэрэг арга замаар хөрөнгө босгоход албан ёсны андеррайтер, зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

  • Хөрөнгийн бирж дээр үнэт цаас анх удаа олон нийтэд санал болгох замаар хөрөнгө босгох
  • Нэмэлт хувьцаа гарган хөрөнгө босгох
  • Дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчдад хаалттай хүрээнд үнэт цаас санал болгох замаар  хөрөнгө босгох
  • Дотоодын эсвэл гадаадын хөрөнгийн биржид давхар бүртгэл хийх замаар хөрөнгө босгох
  • Бүртгэлтэй компанийг  худалдан авах үйл ажиллагаа (Reverse take-over)-г хэрэгжүүлэх
  • Төрийн өмчит компанийн хувьчлалд андеррайтингийн үйлчилгээ үзүүлэх
  • Хаяг: Голомт Капитал, 403 тоот, СБД, Чингисийн өргөн чөлөө, Парк плэйс барилга
  • Утас: 7012 1530
  • И-мэйл: info@golomtcapital.com
  • Веб сайт: www.golomtcapital.com
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ