Дижитал хугацаатай хадгаламж

Дижитал хугацаатай хадгаламж

Энэхүү бүтээгдэхүүн нь хүссэн хоногоороо дижитал сувгаараа дамжуулан дансаа нээлгэж, хүүгийн өндөр өгөөж хүртэх боломжтой бүтээгдэхүүн юм.
Жилийн хүү
12.50%
 • Валют Төгрөг
  Данс нээх доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг
  30-59 хоног 8.10%
  60-89 хоног 8.60%
  90-119 хоног 9.60%
  120-149 хоног 9.80%
  150-179 хоног 10.00%
  180-209 хоног 10.60%
  210-239 хоног 10.70%
  240-269 хоног 10.80%
  270-299 хоног 11.10%
  300-329 хоног 11.30%
  330-359 хоног 11.50%
  360-365 хоног 12.50%
  Гэрээ цуцлах үед бодогдох хүү* 2.40%

  * Хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гаргавал хадгалуулсан валютын төрөл, хугацаанаас хамаарч тогтмол хүүгээр тооцож олгоно.

  *Санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгэсэн харилцагчдад хадгаламж шинээр нээх болон хадгаламжийн хугацаа сунгах тохиолдолд банкны холбогдох нэгжийн зөвшөөрлөөр нийтэд зарласан хүүг *3.5% *хүртэл хувиар нэмэгдүүлж болно.

  Шимтгэл, хураамж *Хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гаргавал хадгалуулсан хугацаанаас хамаарч валют тус бүрээр тогтмол хүүг олгоно.

  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Шинээр данс нээхэд дэвтрийн үнэ Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтрийн бичилт дуусаад солиход Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтэр хаясан, гээсэн тохиолдолд нөхөн авах 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/

  Данс хаахад

  Дижитал сувгаар: 1,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Салбар нэгжээр: 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн орлого

  Төгрөг, Ам.доллар шимтгэлгүй /Бусад валют харах/

  Бэлэн бус орлого Төгрөг Шимтгэлгүй
  Ам.доллар
  • 0.30%
  Юань
  • 0.25%
  Бусад валют Харах 
  Бэлэн зарлага
  • Голомт банк Салбар – 200 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн бус зарлага
  • Интернэт банк
  • 100 төгрөг /тэнцэх валют/
  • Банк хооронд
  • 5,000,000₮ хүртэл – 200 төгрөг
  • 5,000,001₮-өөс дээш ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй – 400 төгрөг

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

 • Монгол Улсын иргэн:

  • Иргэний цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт

  Гадаад иргэн:

  • Гадаад паспорт, Монгол Улсад түр оршин суух үнэмлэх
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ