Санхүүгийн байгууллагад зориулсан овернайт хадгаламж

Санхүүгийн байгууллагад зориулсан овернайт хадгаламж

Тогтмол өндөр дүнтэй, төгрөгийн орлоготой байгууллагуудад зориулсан богино хугацаат хадгаламж юм.
 • Валют Төгрөг
  Хадгаламж нээх доод үлдэгдэл 500 сая  төгрөг
  Хугацаа Хугацаагүй
  • Санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгэсэн харилцагчдад хадгаламж шинээр нээх болон хадгаламжийн хугацаа сунгах тохиолдолд банкны холбогдох нэгжийн зөвшөөрлөөр нийтэд зарласан хүүг +3.0% хүртэл нэмэгдүүлэх
  • Данс нээхийг хүссэн албан бичиг
  • Голомт банканд харилцах данстай бол бүтээгдэхүүний гэрээ байгуулах
  • Голомт банканд харилцах дансгүй бол харилцах данс нээхэд шаардлагатай материалыг бүрдүүлнэ.
  • Хадгаламжийн хугацааг хэрхэн тооцох вэ?
   -Тухайн ажлын өдрийн 16.00 цагаас дараагийн ажлын өдрийн 09.00 цаг хүртэл битүүмж тавина.
  • Торгуулийн хүү гэж юу вэ?
   – Битүүмжтэй үед зарлага гаргах тохиолдолд зарлага гаргасан дүнгийн торгуулийн 0.1% хүү бодно.
  • Хадгаламж хэрхэн нээлгэх вэ?
   -Та өөрт ойрхон банкны салбарт очин гэрээ байгуулснаар хадгаламжийн данс нээлгэх боломжтой.

Уян хадгаламж зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ