Хүүхдийн мөнгө хадгаламж

Хүүхдийн мөнгө хадгаламж

Монгол улсын засгийн газраас 0-18 насны хүүхэд бүрт сар бүр олгож буй мөнгийг хугацаатай хадгаламждаа хүлээн авч, урт хугацаанд хамгийн өндөр өгөөж хүртэх боломжтой.
Жилийн хүү
12.50%
 • Хүү

  Валют Төгрөг /MNT/
  Данс нээх доод үлдэгдэл 100 төгрөг
  Хүү /жилийн/ 12.50%
  Хугацаа 12 сар
  Гэрээг цуцлах үед бодогдох хүү * 2.40%

  * Хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гаргавал хадгалуулсан хугацаанаас хамаарч тогтмол хүүг олгоно.

   

  Шимтгэл, хураамж

  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Шинээр данс нээхэд дэвтрийн үнэ Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтрийн бичилт дуусаад солиход Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтэр хаясан, гээсэн тохиолдолд нөхөн авах 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Данс хаахад Шимтгэлгүй
  Бэлэн орлого Шимтгэлгүй
  Бэлэн бус орлого

  /тухайн орлого бэлэн бусаар гарсан тохиолдолд шимтгэл буцаан оруулна/

   

  Төгрөг Шимтгэлгүй
  Бэлэн зарлага
  • Голомт банк салбар – 200 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн бус зарлага
  • Интернэт банк
  • 100 төгрөг /тэнцэх валют/
  • Банк хооронд
  • 5,000,000₮ хүртэл – 200 төгрөг
  • 5,000,001₮-өөс дээш ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй – 400 төгрөг

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

 • Монгол улсын иргэн:

  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
  • Эцэг, эх, хууль ёсны асран хамгаалагчийн иргэний цахим үнэмлэх
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ