Гибрид хадгаламж

Гибрид хадгаламж

Хөрөнгө оруулалт болон хадгаламжийн хосолсон хязгаарлагдмал эрсдэлтэй бүтээгдэхүүн юм. Амжилттай арилжааны хугацааны эцэст хөрөнгө оруулалтаас хувьсах өгөөж хүртэх боломжтой хадгаламж.
 • Хөрөнгө оруулалтын хэрэгслийн төрөл, хэмжээ Алт  Хувьцаа Валют   Газрын тос
  HK NYSE
  Данс нээх доод лимит 10 трой унц 1000 ширхэг 100 ширхэг 10’000 нэгж    1’000 баррел
  Дээд лимит Байхгүй
  Хугацаа 30-365 хоног
  Хүү 0.0% – ∞%

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

  • Хөрөнгө оруулахаар сонгосон таваар, хув​​​ьцаа, валютын хослол зэрэг хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн, түүний ханшийн зөрүүнээс хамааран хадгаламжийн хүүнээс өндөр өгөөж хүртэх боломжтой.
  • Хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүний ханшийн таамаглал эсрэг чиглэлд хөдлөх эсэхээс үл хамаарч анхны хөрөнгө оруулалт хамгаалагдана.
  • Харилцагч биет хувьцаа авах буюу шууд хөрөнгө оруулалт хийснээр гарах зардал болон эрсдэлээс сэргийлэх боломжтой.
 • Монгол улсын иргэн:

  • Цахим иргэний үнэмлэх

  Гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн:

  • Гадаад пасспорт
  • Ажлын газрын тодорхойлолт эсвэл оршин суух албан ёсны зөвшөөрөл
   • Хадгаламжаа хэрхэн хаах вэ?

    Харилцагч заавал хадгаламж анх нээсэн салбартаа хандан хаалгана. Хадгаламжийн хүүг ажлын 3 хоногт гэрээнд тусгасан данс руу шилжүүлнэ.

   • Түгжих үйлчилгээ гэж юу вэ?

    Хадгаламжийн зорилтот өгөөжид хүрсэн тохиолдолд банкны брокер түгжих үйлчилгээг тухай бүр санал болгоно. Уг түгжих үйлчилгээг авснаар хадгаламжийн хугацааны эцэст тухайн өгөөжийг хүртэх баттай авах боломжтой юм.

   • Гибрид хадгаламж хэрхэн нээлгэх вэ?

    Өөрт ойрхон Голомт банкны салбарт хүчин төгөлдөр бичиг баримтын хамт өөрийн биеэр хандан нээлгэх боломжтой

   • Нээлгэж буй хадгаламжаа ямар төрлийн зах зээлд арилжаа хийж болох вэ?

    Хувьцаа, валют, түүхий эд гэсэн 3 төрлийн зах зээлээс сонгон үнийн дүнгээс хамааран нэг болон түүнээс дээш удаагийн давтамжтай арилжаа хийх боломжтой.

    Харилцагч 300 саяас доош төгрөгийн хадгаламжтай бол  1 удаа арилжаа хийж түгжих үйлчилгээг авах боломжтой.

    Харилцагч 300 саяас дээш төгрөгийн хадгаламжтай бол хадгаламжийн хугацаа дуусах хүртэл арилжаа хийж олон удаагийн давтамжтай түгжих үйлчилгээг боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7012-7676 дугаараас ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагийн хооронд лавлах боломжтой.

   • Энэхүү хадгаламжаас үүсэх эрсдэл юу вэ?

    Олон улсын зах зээл дээрх ханшийн таамаглагдаагүй эрсдэл буюу гэнэтийн өөрчлөлтөөс болж хүү авахгүй байх тохиолдол гардаг.

   • Гибрид хадгаламж бусад хадгаламжаас юугаараа ялгаатай вэ?
    • Хөрөнгө оруулалтын төрөл, арилжааны ханш буурсан эсэхээс үл хамааран хадгаламжийн анхны нийт мөнгөн дүнг банк хамгаална.
    • Харилцагч банкнаас үл хамааран арилжаа хийхэд гарах зардал, анхны нийт мөнгөн дүнг алдах эрсдэлээс банк сэргийлнэ.
   • Гибрид хадгаламж гэж юу вэ?

    Гибрид хадгаламж нь арилжаа болон хадгаламжийн хосолсон хязгаарлагдмал эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн юм. Хадгаламжийн хугацааны эцэст хувьсах өгөөжийг хүртэх боломжтой.

   • Гибрид хадгаламжийн доод дүн гэж юу вэ?

    Арилжаанд орох төрлөөс хамааран доод дүнг банкнаас харилцагчид санал болгоно.

Гибрид хадгаламж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ