Хугацаагүй хадгаламж /Сараар хүү олгодог/

Хугацаагүй хадгаламж /Сараар хүү олгодог/

Хамгийн олон валютаар нээгдэх, хүссэн үедээ орлого, зарлагын гүйлгээ хийх, хадгаламжийн хүүгээ сарын эцэст авах сонголттой бүтээгдэхүүн юм.
 • Хүү

  Хүү 49,999,999 сая төгрөг хүртэл 50 сая төгрөгөөс дээш
  Хүү /жил/ 4.40% 6.40%

   

  Шимтгэл, хураамж

  Данс нээх доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг
  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Шинээр данс нээхэд дэвтрийн үнэ Үнэгүй
  Сарын суурь хураамж 200 төгрөг
  Хадгаламжийн дэвтрийн бичилт дуусаад солиход Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтэр хаясан, гээсэн тохиолдолд нөхөн авах 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Данс хаахад Дижитал сувгаар: 1,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Салбар нэгжээр: 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн бус орлого

  /тухайн орлого бэлэн бусаар гарсан тохиолдолд шимтгэл буцаан оруулна/

   

   

  Төгрөг

  Шимтгэлгүй

  Ам.доллар
  • 0.3%
  Юань
  • 0.25%
  Бусад онцлог валют

  Харах 

  Бэлэн зарлага Голомт банк салбар – 200 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн бус зарлага Интернэт банк
  • 100 төгрөг /тэнцэх валют/
  Банк хооронд
  • 5,000,000₮ хүртэл – 200 төгрөг
  • 5,000,001₮-өөс дээш ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй – 400 төгрөг

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

 • Монгол Улсын иргэн:

  • Иргэний цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт

  Гадаад иргэн:

  • Гадаад паспорт, Монгол Улсад түр оршин суух үнэмлэх
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ