Хугацаагүй хадгаламж /Сараар хүү олгодог/

Хугацаагүй хадгаламж /Сараар хүү олгодог/

Хамгийн олон валютаар нээгдэх, хүссэн үедээ орлого, зарлагын гүйлгээ хийх, хадгаламжийн хүүгээ сарын эцэст авах сонголттой бүтээгдэхүүн юм.
Жилийн хүү
5.24%
 • Хүү 0-50 сая төгрөг хүртэлх 50 сая төгрөгөөс дээш
  Зарласан хүү 5.24% 5.80%
  Бодит хүү 5.37% 5.96%

   

  Данс нээх доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг
  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Шинээр данс нээхэд дэвтрийн үнэ Үнэгүй
  Сарын суурь хураамж 200 төгрөг
  Хадгаламжийн дэвтрийн бичилт дуусаад солиход Үнэгүй
  Хадгаламжийн дэвтэр хаясан, гээсэн тохиолдолд нөхөн авах 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Данс хаахад 3,000 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн бус орлого

  /тухайн орлого бэлэн бусаар гарсан тохиолдолд шимтгэл буцаан оруулна/

   

   

  Төгрөг

  Шимтгэлгүй

  Ам.доллар
  • 200,000₮ хүртэл 0.25%
  • 200,000₮-өөс дээш 0.20%
  Бусад онцлог валют

  Бусад валют харах 

  Бэлэн зарлага Голомт банк салбар – 200 төгрөг /тэнцэх валют/
  Бэлэн бус зарлага Интернэт банк
  • 100 төгрөг /тэнцэх валют/
  Банк хооронд
  • 3,000,000₮ хүртэл – 300 төгрөг
  • 3,000,001₮-өөс дээш ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй – 400 төгрөг
 • Монгол улсын иргэн:

  • Цахим үнэмлэх

  Гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн:

  • Гадаад паспорт
  • Ажлын газрын тодорхойлолт эсвэл оршин суух албан ёсны зөвшөөрөл
 • 1000000
  12000000
  2000000000
  1
  20.8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

  Зээлийн хүү /жилээр/

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ