Корреспондент банкууд

Корреспондент банкууд

Харилцагч та Голомт банкны Корреспондент банкуудын жагсаалттай танилцана уу.
 • No. CCY

  БАНКНЫ НЭР

  Гадаад гүйлгээ хийгдэх УЛСУУД SWIFT CODE ДАНСНЫ ДУГААР
  1 USD KOOKMIN BANK, Korea АНЭУ, Панам, Египт, Израйл, Румын, Ливан, Бутанаас бусад бүх улсууд CZNBKRSE 819-8-USD-0-15
  2 OCBC BANK, Singapore Бүх улс** OCBCSGSG 503-474157-301
  3 KEB HANA BANK, Korea Солонгосын бусад банкууд болон KEB Hana банкны гүйлгээ KOEXKRSE 963-THR-313-01-2
  4 SHINHAN BANK, Korea БНСУ * SHBKKRSE 0102245USD01
  5 BANK OF CHINA, China (Erlian) Зөвхөн өөрсдийн харилцагчид руу* BKCHCNBJ880 155-605293946
  6 MENGSHANG BANK, China (Baotou) BTCBCNBJ 002-105599800020
  7 ICBC BANK, China (Huhhot) ICBKCNBJNMA 061-0040629200061234
  8 BANK OF INNER MONGOLIA, China (Huhhot) HSSYCNBH 115-914236000000184
  9 BERLINER SPARKASSE, Germany (Berlin) ХБНГУ* BELADEBE 10050000/3270000250
  10 BANK OF CHINA, Hong Kong Хонг Конг* BKCHHKHH 012-87560121220
  11 DBS Bank, Singapore Сингапур* DBSSSGSG 0710-000182-01-5

  Харилцагч та ам.долларын төлбөр гадаад улсаас хүлээн авах тохиолдолд тухайн шилжүүлэг хийгдэж буй орон болон гүйлгээний валютаас хамаараад дээрх жагсаалт дахь холбогдох банкны мэдээллийг шилжүүлэгч талдаа мэдэгдэнэ үү.

  * Тухайн банкны өөрийн харилцагчдын данс руу хийгдэх гүйлгээ

  ** Бүх улсууд руу төлбөр хийгдэх боломжтой

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

 • CCY БАНКНЫ НЭР Гадаад гүйлгээ хийгдэх УЛСУУД SWIFT CODE ДАНСНЫ ДУГААР
  1 CNY AGRICULTURAL BANK OF CHINA China (Huhhot) Бүх улс*(Хүлээн авагч банк нь CIPS-н оролцогч байх нөхцөлд) ABOCCNBJ050        059-99901040000053
  2 CNY BANK OF CHINA, China (Erlian) BKCHCNBJ880 154-005293944
  3 CNY CHINA CONSTRUCTION BANK, China (Erlian) PCBCCNBJNME 150-01658408052502177
  4 CNY MENGSHANG BANK, China (Baotou) BTCBCNBJ 002-105599800010
  5 CNY ICBC BANK, China (Huhhot) Банк доторх* ICBKCNBJNMA 061-0040609200054391
  6 CNY BANK OF INNER MONGOLIA, China (Huhhot) Бүх улс*(Хүлээн авагч банк нь CIPS-н оролцогч байх нөхцөлд) HSSYCNBH 115-901236000000122
  7 CNY BANK OF COMMUNICATIONS, China (Huhhot) COMMCNSHHHH 151-899991010003021570
  8 CNY BANK OF CHINA, Hong Kong Банк доторх* BKCHHKHH 012-87560118495

  ** Бүх улсууд руу тухайн валютаар төлбөр хийгдэх боломжтой

 • CCY БАНКНЫ НЭР ГАДААД ГҮЙЛГЭЭ ХИЙГДЭХ УЛСУУД SWIFT CODE ДАНСНЫ ДУГААР
  1 EUR COMMERZBANK, Germany Бүх улс ** COBADEFF 400 878 506 501
  2 BERLINER SPARKASSE, Germany ХБНГУ* BELADEBE 10050000/6630008373
  3 JPY MIZUHO BANK, Japan Бүх улс** MHCBJPJT 6740010
  4 SMBC, Japan SMBCJPJT 4374
  5 MUFG BANK, Japan BOTKJPJT 653-0432881
  6 GBP COMMERZBANK, Germany Бүх улс** COBADEFF 400 878 506 500
  7 CHF COMMERZBANK, Germany ОХУ-с бусад бүх улс** COBADEFF 400 878 506 500
  8 KRW KOOKMIN BANK, Korea Бүх улс** CZNBKRSE 819-8-KRW-0-17
  9 KEB HANA BANK, Korea KOEXKRSE 0963FRW001000054
  10 SHINHAN BANK, Korea SHBKKRSE 0102245KRW01
  11 SGD OCBC, Singapore Бүх улс** OCBCSGSG 713-470888-001
  12 AUD ANZ, Australia Бүх улс** ANZBAU3M 920660AUD00001
  13 CAD COMMERZBANK, Germany Бүх улс** COBADEFF 400 878 506 500
  14 HKD OCBC BANK, Singapore Бүх улс** OCBCSGSG 503-257156-201
  15 BANK OF CHINA, Hong Kong Бүх улс** BKCHHKHH 012-875-60115674
  16 PLN mBANK, Poland Бүх улс** BREXPLPW IBAN: PL 52 114 000 000 000 114
  851 001 001
  17 TRY IS BANK, Turkey Бүх улс** ISBKTRIS IBAN: TR 77 000 640 000 010 179 000 6893
  18 NZD ANZ, New Zealand Бүх улс** ANZBNZ22 920660NZD00001

  * Тухайн банкны өөрийн харилцагчдын данс руу хийгдэх гүйлгээ

  ** Бүх улсууд руу тухайн валютаар төлбөр хийгдэх боломжтой

Дамжуулагч банкны жагсаалтын маягт

 • Korea

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: KOOKMIN BANK, Korea
  SWIFT code: CZNBKRSE
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: USD 819-8-USD-0-15, KRW 819-8-KRW-0-17

  Singapore

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: OCBC BANK, Singapore
  SWIFT code: OCBCSGSG
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: USD 503-474157-301

 • Korea

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: KOOKMIN BANK, Korea
  SWIFT code: CZNBKRSE
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: USD 819-8-USD-0-15, KRW 819-8-KRW-0-17

  Korea

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: SHINHAN BANK, Korea
  SWIFT code: SHBKKRSE
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: USD 0102245USD01, KRW 0102245KRW01

  Korea

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank:KEB HANA BANK, Korea
  SWIFT code: KOEXKRSE
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: USD 963-THR-313-01-2, KRW 0963FRW001000054

 • Singapore

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: OCBC Bank, Singapore
  SWIFT code: OCBCSGSG
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: HKD 503-257156-201

  Hong Kong

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: BANK OF CHINA, Hong Kong
  SWIFT code: BKCHHKHH
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: HKD 012-875-60115674, CNY 01287560118495, USD 01287560121220

 • Australia

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING ANZ, AUSTRALIA
  SWIFT code: ANZBAU3M
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: AUD 920660AUD00001

 • Germany

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: COMMERZ BANK, Germany
  SWIFT code: COBADEFF
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: 
  CAD 400 878 506 500

 • Singapore

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION, Singapore
  SWIFT code: OCBCSGSG
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: SGD 713-470888-001

 • Germany

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: COMMERZ BANK, Germany
  SWIFT code: COBADEFF
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: USD 400 878 506 500, EUR 400 878 506 501, CHF 400 878 506 500, GBR 400 878 506 500, JPY 400 878 506 500, CNH 400 878 506 508

  Germany

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: BERLINER SPARKASSE, Germany
  SWIFT code: BELADEBE
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: USD 10050000/3270000250, EUR 10050000/6630008373

 • Hong Kong

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: BANK OF CHINA, Hong kong
  SWIFT code: BKCHHKHH
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: HKD 012-875-60115674, CNY 01287560118495, USD 01287560121220

  China

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: BANK OF COMMUNICATIONS, China (Huhhot)
  SWIFT code: COMMCNSHHHH
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: CNY 151899991010003021570

  China

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK, China (Huhhot)
  SWIFT code: ICBKCNBJNMA
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: USD 0610040629200061234, CNY 0610040609200054391

  China

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: CHINA CONSTRUCTION BANK, China
  SWIFT code: PCBCCNBJNME
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: USD NRA15014150500220100181, CNY 15001658408052502177

  China

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: MENGSHANG BANK, China (Baotou)
  SWIFT code: BTCBCNBJ
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: USD 002105599800020, CNY 002105599800010

  China

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: BANK OF CHINA, China (Erlian)
  SWIFT code: BKCHCNBJ880
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: USD 155605293946, CNY 154005293944

  China

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: AGRICULTURAL BANK OF CHINA, China (Huhhot)
  SWIFT code: ABOCCNBJ050
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: USD 05999914040000049, CNY 05999901040000053

  China

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: BANK OF INNER MONGOLIA, China (huhhot)
  SWIFT code: HSSYCNBH
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: USD 115914236000000184, CNY 115901236000000122

 • Russia

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: TRANSKAPITALBANK, Russia (Moscow)
  SWIFT code: TJSC RU MM                                                                                                  

  • BIC: 044 525 388
  • INN: 770 912 9705
  • KPP: 770 901 001

  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: RUB 30111 8107 0000 0000 210

 • Japan

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: MUFG BANK, JP TOWER, 2-7-2 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0005
  SWIFT code: BOTKJPJT
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: JPY 653-0432881

  Japan

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank:SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, Japan
  SWIFT code: SMBCJPJT
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: JPY 4374

  Japan

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: MIZUHO BANK, Japan
  SWIFT code: MHCBJPJT
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: JPY 6740010

 • Germany

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: COMMERZ BANK, Germany
  SWIFT code: COBADEFF
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: USD 400 878 506 500, EUR 400 878 506 501, CHF 400 878 506 500, GBR 400 878 506 500, JPY 400 878 506 500, CNH 400 878 506 508

 • Germany

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: COMMERZ BANK, Germany
  SWIFT code: COBADEFF
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: 
  CHF 400 878 506 500

 • Poland

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: mBANK, Poland
  SWIFT code: BREXPLPW
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: PLN IBAN: PL 52 114 000 000 000 114 851 001 001

 • Turkey

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: IS BANK, Turkey
  SWIFT code: ISBKTRIS
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: IBAN: TR 77 000 640 000 010 179 000 6893

 • New Zealand

  Beneficiary’s name: …………………………….
  Beneficiary’s account number: …………………………….
  Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
  Correspondent bank of Beneficiary’s bank: ANZ BANK, New Zealand
  SWIFT code: ANZBNZ22
  Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: 
  IBAN: 920660NZD00001

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ