Жижиглэн худалдааны зээл

Жижиглэн худалдааны зээл

Хэрэв та хүнс өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүн худалдааны бизнес эрхэлдэг бол бараа материалаа барьцаалан өөрт үүссэн зээлийн хэрэгцээгээ энэхүү бүтээгдэхүүнээр шийдэх боломжтой юм.
Хугацаа
36 хүртэл сар
Дээд хэмжээ
200 сая төгрөг хүртэл
 • Нөхцөл Жижиглэн худалдаа Бөөний худалдаа
  Зээлийн дээд хэмжээ 50,0 сая төгрөг хүртэл 200,0 сая төгрөг хүртэл
  Зээлийн хүү /жил/ 16.20% – 19.80%
  Зээлийн бодит өртөг /жил/ 16.91% – 20.53%
  Зээлийн хугацаа 36 хүртэл сар
  Барьцаа хөрөнгө Бараа материал
  /Шаардлагатай бол хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө/
  Зээлийн олголтын шимтгэл Батлагдсан зээлийн дүнгийн 1.00%
 • Жижиглэн худалдаа эрхлэгч Бөөний худалдаа эрхлэгч
  • Шууд түрээсийн гэрээтэй бол тухайн бизнесээ 12-оос дээш сар эрхэлсэн байх
  • Давхар түрээсийн гэрээтэй бол 24-өөс дээш сар эрхэлсэн байх
  • Шууд түрээсийн гэрээтэй байх
  • Тухайн бизнесээ 24-өөс дээш сар амжилттай эрхэлсэн байх
  • Зөвшөөрөл бүхий зах, худалдааны төвүүдэд үйл ажиллагаа явуулдаг байх
  • Бараа материалыг “Хөдлөх хөрөнгө”-ийн бүртгэлийн сайтад заавал бүртгүүлэх
  • Барьцаалж буй бараа материал давхар барьцаалагдаагүй байх
  • Иргэний цахим үнэмлэхийн хуулбар
  • Зээлийн маягт (Банкны салбараас эсхүл вэбсайт дээрх зээлийн анкет хэсгээс татаж авна уу.)
  • Дансны хуулга /сүүлийн 12 сар/
  • Түрээсийн гэрээ
  • Бараа материалын мэдээлэл
  • Хэрэв нэмэлт зээлтэй бол тухайн зээлийн гэрээний хуулбар
 • Жижиглэн худалдааны зээл
  Жижиглэн худалдааны зээлийн анкет (Иргэн 50 сая ₮ хүртэлх)
  Жижиглэн худалдааны зээл
  Жижиглэн худалдааны зээлийн анкет (Иргэн 50 сая ₮-с дээш)
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ