Хадгаламж барьцаалсан зээл

Хадгаламж барьцаалсан зээл

Хугацаат хадгаламжийнхаа хугацааг цуцлахгүйгээр санхүүгийн эрэлт хэрэгцээгээ хангахад нь зориулагдсан банкны бүх салбар болон онлайнаар авах боломжтой бүтээгдэхүүн.
 •  

  Зээлийн хэмжээ

  Зээлийн хугацаа 6 сар хүртэл 7-18 сар 19 сар ба түүнээс дээш
  Бусад хадгаламж 95% хүртэл 90% хүртэл 85% хүртэл
  Хуримтлалын хадгаламж 85% хүртэл
  Дижитал суваг 85% хүртэл
  Кредит карт 85% хүртэл
  Зээлийн доод хэмжээ 100,000 төгрөг
  Салбар харгалзахгүй зээл олгох дээд хэмжээ 30,000,000 төгрөг
  Хугацаа Хадгаламжийн хугацаа дуусах хүртэл
  Зээлийн хүү
  • Салбараар олгогдох хадгаламжийн жилийн хүү + 6.00% /Төгрөг/
  • Онлайнаар олгогдох хадгаламжийн жилийн хүү + 4.80% /Төгрөг/
  • Үндэсний хуримтлалын бүтээгдэхүүн барьцаалсан зээлийн жилийн хүү 19.4%-22.0%
  • Кредит картын ерөнхий нөхцөлийн дагуу
  Зээлийн барьцаа Голомт банкны салбар, тооцооны төвд байршуулсан төгрөгийн хугацаатай мөнгөн хадгаламж
  Өргөдлийн хураамж 3,000 төгрөг
  • Голомт банканд хугацаатай хадгаламжийн данстай байх
  • Үндсэн эсвэл хамтран эзэмшигч байх
  • Цахим үнэмлэх

  Та Зээлийн анкет татах талбараас хүсэлтийн маягтыг татаж авна уу.

 • Хэрэглээний зээл
  Хэрэглээний зээлийн анкет

Хадгаламж барьцаалсан зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ