Хувийн сууц худалдан авах зээл

Хувийн сууц худалдан авах зээл

Таатай нөхцөлтэй зээлээр хувийн сууцаа худалдан аваарай.
Хугацаа
120 сар
Дээд хэмжээ
30 сая.₮
 • Зээлийн хэмжээ 30 сая төгрөг хүртэл
  Зээлийн хүү /жилээр/ 20.40%
  Зээлийн бодит өртөг /жилээр/ 20.78%
  Зээлийн хугацаа 120 сар
  Урьдчилгаа* 20%-аас багагүй байх
  Зээл олголтын шимтгэл Зээлийн дүнгийн 1%
  Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
  Даатгал Зээлийн хугацаанд зээлдэгчийн амь нас болон эд хөрөнгийн даатгалд хамрагдана.
  Урьдчилж төлбөл Торгуульгүй

  *Хэрэв та орон сууц нэмэлтээр барьцаалах бол урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээг 0% байж болно

  • 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх
  • Орон сууц худалдан авах зайлшгүй эхэлт хэрэгцээтэй байх
  • Зээлийг эргэн төлөх тогтмол орлоготой байх
  • Урьдчилгаа төлбөрийн 30-аас доошгүй хувийг өөрөөс санхүүжүүлэх чадвартай байх
  • Үндсэн зээлдэгч нь тухайн ажил олгогч байгууллагад 2 буюу түүнээс дээш жил ажилласан байх; хувиараа бизнес эрхэлдэг бол тухайн бизнесийг 2 буюу түүнээс дээш жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх
  • Хамтран зээлдэгч нь тухайн ажил олгогч байгууллагад 1 буюу түүнээс дээш жил ажилласан байх; хувиараа бизнес эрхэлдэг бол тухайн бизнесийг 2 буюу түүнээс дээш жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх
  • Банк, ББСБ-д зээл, батлан даалтын хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
  • Өмчлөх болон эзэмших эрхтэй газар дээр баригдсан, амьдран суух зориулалттай байх (өвөл суух боломжтой)
 • Бүрдүүлэх материал

  • Зээлийн өргөдөл
  • Зээлийн анкет бөглөх, 1% цээж зураг
  • Цахим үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  • Оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт
  • Гэрлэсний гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  • Ажил олгогч байгууллагын тодорхойлолт (албан тушаал, ажилласан жил, цалингийн хэмжээ, нэмэгдэл урамшууллыг тусгах)
  • ХУР-ын лавлагаа: Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт (банкны салбарт хурууны хээгээ уншуулах боломжтой)
  • Хөдөлмөрийн гэрээ
  • Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг баримтууд
  • Урьдчилгаа төлбөрийн баримт
  • Шинээр ашиглалтад орсон барилгаас худалдан авах бол орон сууцны захиалгын гэрээ
  • Хуучин орон сууц худалдан авах бол орон сууц худалдах худалдан авах гэрээ, орон сууцны өмчлөх эрхийн гэрчилгээний хуулбар, барьцаанд буй эсэх УБЕГазрын лавлагаа
  • Өрхийн гишүүдийн нэр дээр УБЕГазраас орон сууц үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшдэг эсэх лавлагаа
  • Бусад банк, ББСБ-д төлөх зээлийн үлдэгдэлтэй бол тухайн зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга
  • Банкнаас шаардсан бусад бичиг баримт
  • Жич: Хамтран зээлдэгч дээрх материалыг мөн адил бүрдүүлнэ.

  Зээлийн зориулалтаас хамааран нэмж бүрдүүлэх материалууд:

  • Худалдан авах гэж буй амины болон хувийн сууцны YХЭХБГэрчилгээ болон газрын гэрчилгээ
  • Худалдан авах гэж буй амины болон хувийн сууцны газрын барьцаанд тавигдсан эсэх УБЕГазрын лавлагаа
  • Кадастрын зураг
  • Хэрэв дуусаагүй барилгын YХЭХБГэрчилгээ гарсан бол түүний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, газрын гэрчилгээ
  • Барилгын зураг, төсөв, зарцуулалтын тооцоо, шаардагдах материалынтооцоо
  • Газар нь эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй бол газар эзэмших эрхийн хүчинтэй гэрээ, газрын төлбөр төлсөн баримтууд

  Та Зээлийн анкет татах талбараас Өргөдлийн маягтыг татаж авна уу.

 • Орон сууцны зээл
  Орон сууцны зээлийн анкет
 • Орон нутгийн бүх салбар нэгжүүд олгоно.

  Улаанбаатар хотод зөвхөн дараах салбарууд олгоно

  • Сонгино хайрхан тооцооны төв
  • Офицеруудын ордон тооцооны төв

Хувийн сууц худалдаж авах зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ