6% хүүтэй орон сууцны зээл

6% хүүтэй орон сууцны зээл

Монгол банк болон арилжааны банкуудын хамтран хэрэгжүүлж буй орон сууцны хөтөлбөрийн зээл.
Хугацаа
360 сар
Дээд хэмжээ
160 сая ₮
 • Зээлийн дээд хэмжээ 160 сая төгрөг хүртэл
  Зээлийн хугацаа 360 сар хүртэл
  Урьдчилгаа төлбөр 30%
  *Нэмэлтээр орон сууц барьцаалах тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийг 0% хүртэл бууруулах боломжтой
  Зээлийн хүү /жил/ 6.00%
  Зээлийн бодит өртөг /жил/ 6.09%
  Зээл олголтын шимтгэл Зээлийн дүнгийн 1%
  Өргөдлийн хураамж 20,000 төгрөг
 • Зээлдэгчид тавигдах шаардлага

  • 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай, Монгол улсад тогтвортой оршин суудаг Монгол Улсын иргэн байх;
  • Үндсэн зээлдэгч нь төрөөс хэрэгжүүлж буй орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй хүүтэй зээл болон түрээслээд өмчлөх орон сууцны хөтөлбөрт хамрагдаагүй байх;
  • Үндсэн болон хамтран зээлдэгч нь төрөөс хэрэгжүүлж буй орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй хүүтэй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
  • Банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
  • Шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх болон татварын өр төлбөргүй байх
  • Зээл хүсэгч нь тухайн ажил олгогч байгууллагад 1 буюу түүнээс дээш жил ажилласан байх, хувиараа бизнес эрхэлдэг бол тухайн бизнесийг 2 буюу түүнээс дээш жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх;
  • Өрхийн өр, орлогын харьцаа нийгмийн даатгалын шимтгэл болон татварын өмнөх орлогын 45 хувиас хэтрэхгүй байх;
  • Зээлийн хугацаанд эд хөрөнгө, амь насны даатгалд хамрагдах

   

  Худалдан авах орон сууцанд тавигдах шаардлага

  • Орон сууцны талбай 80 м2-аас ихгүй байх;
  • Инженерийн дэд бүтцэд бүрэн холбогдсон, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр ашиглалтад хүлээн авсан шинэ, хуучин орон сууц
  • Үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, эд хөрөнгө өмчлөх болон эд хөрөнгийн бусад эрхийн талаар гуравдагч этгээдэд шаардах эрх үүсээгүй байх
  •  Зээлийн анкет /1 хувь цээж зураг/
  • Гар өргөдөл (Зээлийн хэмжээ, хугацаа, хүү, зориулалт тодорхой тусгагдсан, гарын үсэг зурсан байх)
  • Цахим үнэмлэх
  • Оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт
  • Цалингийн орлоготой бол хөдөлмөрийн гэрээ /хугацаа хүчинтэй/
  • Цалингийн орлоготой бол нийгмийн даатгалын дэвтэр
  • Өөр банкаар цалингаа авдаг бол цалингийн дансны баталгаажсан хуулбар (сүүлийн 1 жил)
  • Бизнесийн үйл ажиллагааг нотлох баримт бичиг, гэрээ хэлцэлүүд
  • Урьдчилгаа төлбөрийг төлсөн, эсвэл төлөх чадвартайг нотлох баримт
  • Худалдах худалдан авах гэрээ/захиалгын гэрээ, гэрчилгээний хуулбар
  • Шинэ орон сууц бол Улсын комиссын актын хуулбар;
  • ХУР-ын лавлагаа: Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт (банкны салбарт хурууны хээгээ уншуулах боломжтой)
  • ХУР-ын лавлагаа: Гэрлэлт бүртгэлтэй эсэх лавлагаа (банкны салбарт хурууны хээгээ уншуулах боломжтой)
  • ХУР-ын лавлагаа: Үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн лавлагаа (банкны салбарт хурууны хээгээ уншуулах боломжтой)
  • ХУР-ын лавлагаа: Эд хөрөнгө эзэмшдэг эсэх лавлагаа (банкны салбарт хурууны хээгээ уншуулах боломжтой)
  • ХУР-ын лавлагаа: Шүүхийн шийдвэрээр бусдад өр төлбөргүй эсэх тодорхойлолт
  • Худалдан авах орон сууц барьцаанд буй эсэх лавлагаа (үндсэн ба нэмэлт барьцаа хөрөнгө) ЭХЭУБГазраас авна.
  • Бусад шаардлагатай баримт бичгүүд
 • Орон сууцны зээл
  Орон сууцны зээлийн анкет

8 +/1% хүүтэй орон сууцны зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ