8 + / 1% хүүтэй орон сууцны зээл

8 + / 1% хүүтэй орон сууцны зээл

Анх удаа орон сууц худалдан авч байгаа болон орон сууцны нөхцөлөө сайжруулах, 18 нас хүрсэн хүүхдэдээ орон сууц худалдан авч өгөх хүсэлтэй харилцагчид зориулсан бүтээгдэхүүн.
Хугацаа
360 сар
Дээд хэмжээ
160 сая ₮
 • Зээлийн хэмжээ 160 сая төгрөг хүртэл
  Зээлийн хүү /жилээр/ 8.00%
  Зээлийн бодит өртөг /жилээр/ 8.11%
  Урьдчилгаа төлбөр 30%
  Зээлийн хугацаа 30 хүртэл жил
  Зээл олголтын шимтгэл Зээлийн дүнгийн 1%
  Өргөдлийн хураамж 20,000 төгрөг
  Даатгал Зээлийн хугацаанд зээлдэгчийн амь нас болон эд хөрөнгийн даатгалд хамрагдана
  Урьдчилж төлбөл Торгуульгүй
  • Монгол Улсад байнга оршин суудаг Монгол Улсын иргэн байх
  • Хэрвээ хамтран зээлдэгч байгаа тохиолдолд аль нэг нь Монгол Улсад байнга оршин суудаг Монгол Улсын иргэн байх, 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх
  • Орон сууц худалдан авах зайлшгүй эрэлт хэрэгцээтэй байх
  • Зээлийг эргэн төлөх тогтмол орлоготой байх
  • Урьдчилгаа төлбөрийн 30-аас доошгүй хувийг өөрөөс санхүүжүүлэх чадвартай байх
  • Үндсэн зээлдэгч нь тухайн ажил олгогч байгууллагад 1 буюу түүнээс дээш жил ажилласан байх; хувиараа бизнес эрхэлдэг бол тухайн бизнесийг 1 буюу түүнээс дээш жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх
  • Хамтран зээлдэгч нь тухайн ажил олгогч байгууллагад 6 буюу түүнээс дээш сар ажилласан байх
  • Хувиараа  бизнес  эрхэлдэг  бол  тухайн бизнесийг 1 буюу түүнээс дээш жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх
  • Банк, ББСБ-д зээл, батлан даалтын хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
  • Шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр, төлбөргүй байх
  • Өрхийн гишүүний аль нэг нь Засгийн газрын “Төрийн албан хаагчдын жилийн 8%-ийн орон сууцны зээл” болон “Иргэдийн 6%-ийн орон сууцны зээл”-ийн өрийн үлдэгдэлгүй байх Зээл хүсэгч хуулийн этгээдийн хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигч иргэн бол татварын өр төлбөргүй байх

  ХУДАЛДАН АВАХ ОРОН СУУЦАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

  • Монгод улсад Монгол улсад байршилтай, зөвхөн нийтийн зориулалттай орон сууц байх
  • Инженерийн дэд бүтцэд бүрэн холбогдсон, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр ашиглалтад хүлээн авсан шинэ, хуучин орон сууц
  • Орон сууцны нийт талбай нь 80 м.кв буюу түүнээс доош байх
  • Үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, эд хөрөнгө өмчлөх болон эд хөрөнгийн бусад эрхийн талаар гуравдагч этгээдэд шаардах эрх үүсээгүй байх

  ХОРИГЛОХ:

  • 8% болон 5%-ийн хүүтэй орон сууцны зээлийн үлдэгдэлтэй болон өмнө уг хөнгөлөлттэй зээлүүдэд хамрагдаж байсан бол дахин зээл олгох
  • Өөрийн өмчлөлийн орон сууцтай иргэнд зээл олгох
  • Өөрийн болон эхнэр/нөхрийн эцэг, эх, өвөө, эмээ, төрсөн ах, эгч, дүү, хүүхдээс орон сууц худалдан авах
  • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ нь өөрийн нэр дээр гарсан орон сууц худалдан авах
  • Авто зогсоол худалдан авах
  • Урьдчилгаа төлбөрт нэмэлт барьцаа хөрөнгө барьцаалах
  • Орон сууцны зээлийн хугацааг сунгах
  • Бэлэглэлийн гэрээ хийх
  • Өмнө нь олгосон байгаа ӨЭҮ-ОСЗээлээс Засгийн газрын Орон сууцны хөнгөлөлттэй зээл рүү дахин санхүүжүүлэх
  • Зээлийн өргөдөл бөглөх, 1% цээж зураг
  • Цахим үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  • Оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт
  • Гэрлэсний гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  • Ажил олгогч байгууллагын тодорхойлолт (албан тушаал, ажилласан жил, цалингийн хэмжээ, нэмэгдэл урамшууллыг тусгах)
  • Нийгмийн даатгалын дэвтэр Хөдөлмөрийн гэрээ
  • Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол бизнесийн үйл ажиллагаатайхолбоотой бичиг баримтууд
  • Урьдчилгаа төлбөрийн баримт
  • Шинээр ашиглалтад орсон барилгаас худалдан авах бол орон сууцны захиалгын гэрээ
  • Хуучин орон сууц худалдан авах бол орон сууц худалдах худалдан авах гэрээ, орон сууцны өмчлөх эрхийн гэрчилгээний хуулбар, барьцаанд буй эсэх УБЕГазрын лавлагаа
  • Өрхийн гишүүдийн нэр дээр УБЕГазраас орон сууц үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшдэг эсэх лавлагаа
  • Бусад банк, ББСБ-д төлөх зээлийн үлдэгдэлтэй бол тухайн зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга
  • Зээл хүсэгч хуулийн этгээдийн хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигч иргэн бол татварын өр төлбөртэй эсэх лавлагаа Банкнаас шаардсан бусад бичиг баримт

  Та Зээлийн анкет татат талбараас Өргөдлийн маягтыг татаж авна уу.

 • Орон сууцны зээл
  Орон сууцны зээлийн анкет

8 +/1% хүүтэй орон сууцны зээл зөвлөмж

 • 1000000
  12000000
  2000000000
  1
  20.8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

  Зээлийн хүү /жилээр/

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ