Тэтгэврийн зээл

Тэтгэврийн зээл

Голомт банкаар дамжуулан өндөр насны тэтгэвэр авагчдад зориулсан тэтгэврийн орлогыг барьцаалан олгох зээлийн бүтээгдэхүүн.
Хугацаа
6 хүртэл сар
Дээд хэмжээ
6 сая ₮
 • Зээлийн дээд хэмжээ 6 сая төгрөг хүртэл
  Хугацаа 6 хүртэл сар
  Зээлийн хүү /жил/ 18.00%
  Зээлийн бодит өртөг /жил/ 19.94%
  Зээл олголтын шимтгэл Байхгүй
  • Нийгмийн даатгалын хэлтэст өндөр настны тэтгэвэр авагчаар бүртгэгдсэн байх
  • Өөрийн биеэр ирэн гэрээг байгуулах боломжтой байх/итгэмжлэлээр тэтгэврийн зээл олгохгүй/
  • Голомт банкаар сар бүр тэтгэврээ авдаг байх
  • Тэтгэврийн зээлийн үлдэгдэлгүй байх
  • Цалингийн болон бизнесийн орлоготой гэр бүл, төрөл садангийн хүн хамтран зээлдэгч байх
  • Хамтран зээлдэгч тэтгэврийн зээлийн үлдэгдэлгүй байх
  • Цахим иргэний үнэмлэх
  • Тэтгэврийн дэвтэр
  • Өргөдлийн маяг /цээж зурагтай/

Дижитал зээл зөвлөмж

 • 1000000
  12000000
  2000000000
  1
  20.8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

  Зээлийн хүү /жилээр/

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ