Шинэ автомашины санхүүгийн түрээс

Шинэ автомашины санхүүгийн түрээс

Хамтын ажиллагааны гэрээтэй албан ёсны эрхтэй дилер байгууллагаас 0 км-тэй шинэ автомашин худалдан авах
 • Санхүүгийн түрээсийн хэмжээ Түрээслэж буй хөрөнгийн үнийн дүнгээс хэтрэхгүй
  Хугацаа Цалингийн орлоготой бол 30 сар хүртэл
  Бизнесийн орлоготой бол 96 сар хүртэл
  Хүү /жилийн/ 16.8%-21.6%
  Шимтгэл 0.5% (дээд хэмжээ 1.0 сая ₮)
  Дэнчин Хамгийн багадаа 20%
  Даатгал Жолоочийн хариуцлагын даатгал, тээврийн хэрэгслийн даатгалд заавал хамрагдана.
  • Үйл ажиллагаа эрхэлж буй хугацаа: Байгууллага 12 сар, иргэн 6 сар
  • Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд чанаргүйдсэн зээлийн түүхгүй байх
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ