Хүнд даацын машин механизм, тоног төхөөрөмжийн санхүүгийн түрээс

Хүнд даацын машин механизм, тоног төхөөрөмжийн санхүүгийн түрээс

Хамтын ажиллагааны гэрээтэй албан ёсны дилер байгууллагаас хүнд даацын машин механизм, тоног төхөөрөмж худалдан авахад зориулсан бүтээгдэхүүн.
Хугацаа
60 сар хүртэлх
 • Санхүүгийн түрээсийн хэмжээ Түрээслэж буй хөрөнгийн үнийн дүнгээс хэтрэхгүй
  Хугацаа 60 сар хүртэл
  Хүү /жилийн/ 18.0%-21.6%
  Дэнчин Хамгийн багадаа 20%
  Даатгал Хүнд даацын машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгалд заавал хамрагдана.
  • Үйл ажиллагаа эрхэлж буй хугацаа: Байгууллага 12 сар, иргэн 6 сар
  • Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд чанаргүйдсэн зээлийн түүхгүй байх
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ