Гэрэгэ – Пос, Киоск худалдан авах зээл

Гэрэгэ – Пос, Киоск худалдан авах зээл

Гэрэгэ Системс ХХК-ийн борлуулж буй Пос, Киоск төхөөрөмж худалдан авахад зориулах зээл.
Хугацаа
12 сар хүртэл
Дээд хэмжээ
20,0 сая. ₮
 • Бүтээгдэхүүний төрөл Пос төхөөрөмж Киоск төхөөрөмж
  Зээлийн хэмжээ 20 сая төгрөг хүртэл 20 сая төгрөг хүртэл
  Олгох валют Төгрөг
  Хугацаа 12 сар хүртэл 18 сар хүртэл
  Зээлийн хүү Урьдчилгаа төлбөрөөс хамаарах

  21% -с дээш    1.2%

  20% хүртэл    1.4%

  Урьдчилгаа төлбөрөөс хамаарах

  21% -с дээш    1.2%

  20% хүртэл    1.4%

  Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
  Зээлийн шимтгэл Зээлийн үнийн дүнгээс:

  Зээлдэгчээс:   1%

  Гэрээт байгууллагаас: 1%

  Урьдчилгаа төлбөр 20%
  •  Тогтмол орлогоос төлөгдөх бол сүүлийн 6 сар тухайн байгууллагад ажилласан, үндсэн ажилтан байх
  • Бизнесийн орлогоос төлөгдөх бол бизнесээ сүүлийн 12 сар хугацаанд үйл ажиллагаа явуулсан тогтвортой орлоготой байх
  •  Зээл олгосноос хойш БО-г 100% ГБ-р явуулах
  • 3х4 харьцаатай 1 хувь цээж зураг
  • Иргэний үнэмлэх
  • Ажлын газрын тодорхойлолт
  • Бусад банкинд үлдэгдэлтэй зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга
  • Бусад шаардлагатай бичиг баримтууд
 • Хэрэглээний зээл
  Хэрэглээний зээлийн анкет

Цалингын зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ