БУСАД

МЕРЧАНТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

МЕРЧАНТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Пос мерчант

Голомт банктай төлбөр тооцоог картаар хийх үйлчилгээ авах гэрээ байгуулан ПОС терминал машиныг   үнэ төлбөргүй авсан иргэн, хуулийн этгээдийг хэлнэ.

Дэлгэрэнгүй
Интернэт худалдааны төлбөр тооцоо буюу и-мерчант

E-commerce буюу Онлайн худалдаа гэдэг нь интернэт ашиглан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан авах болон худалдах үйл ажиллагаа юм. 

Дэлгэрэнгүй