БУСАД

МЕРЧАНТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

МЕРЧАНТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
КҮБ буюу ПОС Терминалын үйлчилгээ

Голомт банктай төлбөр тооцоог картаар хийх үйлчилгээ авах гэрээ байгуулан ПОС терминал машиныг   үнэ төлбөргүй авсан иргэн, хуулийн этгээдийг хэлнэ.

Дэлгэрэнгүй
И-КҮБ буюу Онлайн худалдааны үйлчилгээ

E-commerce буюу Онлайн худалдаа гэдэг нь интернэт ашиглан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан авах болон худалдах үйл ажиллагаа юм. 

Дэлгэрэнгүй