ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТ

ГАДААД БАТАЛГАА

ГАДААД БАТАЛГАА
ГАДААД БАТАЛГАА ГАРГАХ

Баталгаа гаргаснаар Голомт банк харилцагчийн өмнөөс мөнгөн төлбөрийг гүйцэтгэх үүрэг хүлээж, талуудын хооронд гэрээний үүргийн биелэлтийг хангахад зуучилна.

 

Дэлгэрэнгүй
ГАДААД БАТАЛГАА ХҮЛЭЭН АВЧ МЭДЭГДЭХ

Голомт банк гадаадын банкнаас нээсэн баталгаа (Bank Guarantee)-г хүлээн авагчид дамжуулан мэдэгдэх үйлчилгээг хүргэж, талуудын хооронд гэрээний үүргийн биелэлтийг хангахад зуучилна.

Дэлгэрэнгүй