ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТ

АККРЕДИТИВИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

АККРЕДИТИВИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ИМПОРТЫН АККРЕДИТИВ

Та бараа, бүтээгдэхүүнээ гадаад улс орон руу экспортлон өөрийн бизнесийг тэлэхийг хүсч байвал Экспортын аккредитивийн үйлчилгээг ашиглан төлбөрөө найдвартай хүлээн авах боломжийг Голомт банк санал болгож байна.

Дэлгэрэнгүй
АККРЕДИТИВИЙН ДАРААХ САНХҮҮЖИЛТ

Голомт банк гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран импортлогчид богино хугацаатай хөнгөлөлттэй зээлийг санал болгож байна. Уг үйлчилгээ нь аккредитивт оролцогч банк санхүүжилт үзүүлдэг онцлогтой.

Дэлгэрэнгүй
ЭКСПОРТЫН АККРЕДИТИВ

Та бараа, бүтээгдэхүүнээ гадаад улс орон руу экспортлон өөрийн бизнесийг тэлэхийг хүсч байвал Экспортын аккредитивийн үйлчилгээг ашиглан төлбөрөө найдвартай хүлээн авах боломжийг Голомт банк санал болгож байна.

Та энд дарж Экспортын аккредитив үйлчилгээ авах хүсэлтээ оруулна уу. 

Дэлгэрэнгүй