ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТ

ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТ
АККРЕДИТИВИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  • ЭКСПОРТЫН АККРЕДИТИВ
  • АККРЕДИТИВИЙН ДАРААХ САНХҮҮЖИЛТ
  • ИМПОРТЫН АККРЕДИТИВ
Дэлгэрэнгүй
ГАДААД БАТАЛГАА
  • СТЭНДБАЙ АККРЕДИТИВ ГАРГАХ
  • ГАДААД БАТАЛГАА ХҮЛЭЭН АВЧ МЭДЭГДЭХ
  • ГАДААД БАТАЛГАА ГАРГАХ
Дэлгэрэнгүй
ГАДААД ИНКАСС

Инкассын төлбөр тооцоо нь олон жилийн гадаад худалдааны түншлэлийн харилцаатай талуудын хооронд худалдааны эрсдэлийг бууруулахад тохиромжтой үйлчилгээ юм.

Дэлгэрэнгүй
ЭСА-ААР БАТАЛГААЖСАН ИМПОРТИЙН ЗЭЭЛ, БАТАЛГАА

Голомт Банк нь олон улсын Экспортын Санхүүжилтийн Агентлаг (Export Credit Agencies)-уудтай хамтран Монгол улс болон гадаад экспортлогч орнуудын хоорондын хөрөнгө оруулалт, худалдааны үйл ажиллагааг дэмжих дунд болон урт хугацаат зээлийн санхүүжилтийг компани, аж ахуйн нэгжүүдэд санал болгож байна. 

Дэлгэрэнгүй
Гадаад худалдааны зээл

Голомт банк нь гадаадын харилцагч банкуудын хамтын ажиллагааны хүрээнд монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй бизнес эрхлэгчдэд дараах төрлийн богино, дунд хугацаатай худалдааны зээлүүдийг санал болгож байна.

Дэлгэрэнгүй
ФАКТОРИНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Импорт факторинг нь гадаадын орнуудаас бараа, бүтээдэгдэхүүн импортлох, барааны эргэцийг нэмэгдүүлэхэд туслах богино хугацаатай санхүүжилтийн хэрэгсэл юм.

 

Дэлгэрэнгүй