Зээлийн үйлчилгээ

ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ
АҮЯ-Ы АРЬС ШИРНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДЭД ОЛГОХ ЗЭЭЛ

Арьс ширний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг өргөтгөх, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилготой.

Дэлгэрэнгүй
ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ 2 ҮЕ ШАТТАЙ ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

Японы олон улсын агентлаг JICA-ын эх үүсвэрээр жижиг дунд үйлдвэрлэл болон байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийн эргэлтийн хөрөнгө, тоног төхөөрөмж болон үйл ажиллагаатай холбоотой барилга байгууламжийн өргөтгөлийн санхүүжилтийг хангахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
KFW БАНКНЫ ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

Герман улсын KFW банкны эх үүсвэрээр Монгол улсын экспортын чиглэлийн жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийг дэмжих төслийн зээл.

Дэлгэрэнгүй
АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ АБНТ ЗЭЭЛ

АХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй жижиг дунд бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг, ажлын байр шинээр бие болгох иргэд болон аж ахуйн нэгжийн зээл.

Дэлгэрэнгүй
АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ “ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨДӨӨГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

ХАА бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид, аж ахуйн нэгжүүдийн нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэхийг дэмжин эргэлтийн хөрөнгийн болон хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт олгох

Дэлгэрэнгүй
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН ТӨСӨЛ

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй жижиг дунд бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг, ажлын байр шинээр бие болгох иргэд болон аж ахуйн нэгжийн зээл.

 

Дэлгэрэнгүй