Зээлийн үйлчилгээ

Зээлийн үйлчилгээ
  • Банкны зээлийн хүртээмжийг бизнес эрхлэгчдэд ойртуулах, хэрэгтэй зүйлд, хэрэгтэй цагт нь хөрөнгө оруулах нь зээлийн зорилго юм.
  • Банк зээл олгохдоо тухайн зээлийн үр ашиг болон нийгэмд үзүүлэх эерэг, сөрөг үр дагаваруудыг байнга харгалзан үздэг.
  • Экспорт нэмэгдүүлэх, импорт орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, шинэ техник технологи нэвтрүүлэх, эдийн засагт үзүүлэх салбарт зээлийн үйлчилгээг үзүүлж байна.
ХАРИЛЦАГЧИЙН ШУГАМ

Байгууллага нь банкнаар харилцагчийн шугамын эрхийг урьдчилан тогтоолгосноор бизнесийн болон мөнгөн урсгалын шаардлагатайгаа уялдуулан хүссэн үедээ банкны эх үүсвэртэй болон эх үүсвэргүй санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг хугацаа алдалгүй авах боломжтой болно.

Дэлгэрэнгүй
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗЭЭЛ

ААН, хувь хүмүүст бизнесээ өргөтгөх зорилгоор техник, тоног төхөөрөмж худалдан авахад зориулан олгох зээл юм.

Дэлгэрэнгүй
“ОЮУ-ТОЛГОЙ” ХХК-ИЙН БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

Орон нутагт бизнес эрхэлж буй  бизнес эрхлэгчдийн эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, гэнэтийн санхүүгийн хэрэгцээг шийдвэрлэх зорилгоор олгож буй зээл юм.

Дэлгэрэнгүй
БИЧИЛ БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

Орон нутагт бизнес эрхэлж буй  бизнес эрхлэгчдийн эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, гэнэтийн санхүүгийн хэрэгцээг шийдвэрлэх зорилгоор олгож буй зээл юм.

Дэлгэрэнгүй
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗЭЭЛ

Бизнесийн үндсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор олгогдох зээл юм.

Дэлгэрэнгүй
ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗЭЭЛ

Богино хугацааны  эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхэд чиглэгдсэн зээл юм.

Дэлгэрэнгүй
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН ТӨСӨЛ

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй жижиг дунд бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг, ажлын байр шинээр бие болгох иргэд болон аж ахуйн нэгжийн зээл.

 

Дэлгэрэнгүй
АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ “ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨДӨӨГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

ХАА бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид, аж ахуйн нэгжүүдийн нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэхийг дэмжин эргэлтийн хөрөнгийн болон хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт олгох

Дэлгэрэнгүй
АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ АБНТ ЗЭЭЛ

АХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй жижиг дунд бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг, ажлын байр шинээр бие болгох иргэд болон аж ахуйн нэгжийн зээл.

Дэлгэрэнгүй
ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ 2 ҮЕ ШАТТАЙ ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

Японы олон улсын агентлаг JICA-ын эх үүсвэрээр жижиг дунд үйлдвэрлэл болон байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийн эргэлтийн хөрөнгө, тоног төхөөрөмж болон үйл ажиллагаатай холбоотой барилга байгууламжийн өргөтгөлийн санхүүжилтийг хангахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
ОВЕРДРАФТ

Овердрафтын зээлийн лимит нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын ирээдүйд хүлээгдэж буй эргэлтийн хөрөнгийн гэнэтийн дутагдал болон санхүүгийн түр хэрэгцээг хангах зорилготой.

Дэлгэрэнгүй