ДАНС

ДАНС
ХАДГАЛАМЖИЙН ДАНС
  • ХАДГАЛАМЖИЙН ХАЙРЦАГ
  • ХАДГАЛАМЖИЙН СЕРТИФИКАТ
  • ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖ
Дэлгэрэнгүй
ХАРИЛЦАХ ДАНС

Та манай банкинд байгууллагын харилцах дансаа төгрөг болон бусад 12 төрлийн валютаар (USD, EUR, CNY, JPY, GBP, CHF, KRW, RUB, AUD, HKD, CAD, SGD) шимтгэл хураамжгүйгээр нээх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
ЭСКРОУ ДАНС

Үл хөдлөх хөрөнгө, үнэ бүхий зүйлсийг худалдах худалдан авах, өмчийн эрх шилжүүлэхэд тулгардаг эрсдэлээс хамгаалах зорилготой, гэрээний нөхцөл биелсэн тохиолдолд буюу 2 талын зөвшөөрлөөр төлбөр тооцоо хийгддэг дундын данс юм.

Дэлгэрэнгүй