ДАНС

ХАДГАЛАМЖИЙН ДАНС

ХАДГАЛАМЖИЙН ДАНС
ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖ

Та бүхэн өөрийн байгууллагын мөнгөн хөрөнгөө манай банкинд хадгаламжийн данс нээн байршуулснаар харилцан тохиролцсон хугацаанд өндөр хүүгийн орлого олох боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
ХАДГАЛАМЖИЙН СЕРТИФИКАТ
  • Бүх төрлийн хадгаламжаас хамгийн өндөр өгөөжийг олгоно.
  • Орлого, зарлага хийгдэхгүй нөхцөлтэй.
  • Хадгалуулсан хөрөнгө тань үнэт цаасаар баталгаажих тул бусдад худалдах, бэлэглэх, өвлүүлэх, барьцаалах боломжтой.
Дэлгэрэнгүй
ХАДГАЛАМЖИЙН ХАЙРЦАГ

Бичиг баримт, үнэт зүйлс, үнэт метал, нөхцөл сэргээх эсвэл орлуулах боломжгүй эд зүйлс, мөнгөн хөрөнгө зэргийг гал усны аюул болон хулгайд алдахаас найдвартай сэргийлэх хамгийн баталгаатай шийдэл юм.

Дэлгэрэнгүй