ДАНС

ХАДГАЛАМЖИЙН ДАНС

ХАДГАЛАМЖИЙН ДАНС
ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖ

Та бүхэн өөрийн байгууллагын сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө манай банкинд хадгаламжийн данс нээн байршуулснаар харилцан тохиролцсон хугацаанд өндөр хүүгийн орлого олох боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
ХАДГАЛАМЖИЙН СЕРТИФИКАТ

Хадгаламжийн данснаас илүү өндөр хүүний орлого олох боломжтой ба хадгалуулсан хөрөнгө тань үнэт цаасаар баталгаажих тул бусдад худалдах, бэлэглэх, өвлүүлэх, барьцаалах боломжтой. Хадгаламжийн хугацаанд орлого зарлага хийгдэхгүй нөхцөлтэй.

  • Хугацаа, хүү бодолт, нэрлэсэн үнийн өргөн сонголттой.
  • Гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө данс, бодогдож байгаа хүү, дуусах хугацаагаа өөрчлөхгүйгээр бусдад худалдаж, бэлэглэж, өвлүүлэх боломжтой.
Дэлгэрэнгүй
ХАДГАЛАМЖИЙН ХАЙРЦАГ

Бичиг баримт, үнэт зүйлс, үнэт метал, нөхцөл сэргээх эсвэл орлуулах боломжгүй эд зүйлс, мөнгөн хөрөнгө зэргийг гал усны аюул болон хулгайд алдахаас найдвартай сэргийлэх хамгийн баталгаатай шийдэл юм.

Дэлгэрэнгүй